Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Houtstofafzuiging LBR SmartFilter

Støvoppsamling for trebearbeiding i en av Europas største trebearbeidingsbedrifter

18.07.2023

Det som startet som et lite sagbruk i Tyskland, er i dag en av de største trebearbeidingsbedriftene i Europa, med 1600 ansatte fordelt på seks steder i Europa. Det tyske anlegget, som produserer tømmer, trevirke til husholdningshager, trebriketter, emballasje av tre med mer, har en kapasitet til å håndtere så mye som 650 000 m³ saget og høvlet tømmer årlig. For å håndtere det store støvvolumet fra treproduksjonen, leverte Nederman en fremtidssikker støvoppsamlingsløsning for trebearbeiding for å trekke ut, filtrere, transportere og resirkulere sagspon på en sikker og effektiv måte.

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

Energieffektiv støvoppsamling ved utvidet produksjon

28.04.2023

Et veletablert tysk selskap som produserer byggematerialer til boliger, investerte i et nytt anlegg og installerte Nedermans filtreringssystemer for å håndtere filtreringen fra et stort antall maskiner på en sikker og effektiv måte.

Nederman IIoT

Forbedring av energieffektiviteten innen industriell luftfiltrering

11.01.2023

Energieffektivitet blir stadig viktigere for industriprodusenter på grunn av økte energikostnader som følge av knappe ressurser. Mange produsenter på verdensbasis har lyktes i å redusere energikostnadene med opptil 20 % med en mer helhetlig tilnærming til energistyring. Et av nøkkelpunktene i denne strategiske tilnærmingen har vært å sette kostnadsreduserende mål og å bruke energieffektive systemer tilpasset anleggets faktiske behov.

Extração de gases de escape em veículos de emergência

Eksosavsug for kjøretøy ved Istanbul lufthavn (utrykningsstasjon)

09.12.2022

Brannmannskapene ved Istanbul International Airport (IGA) hadde, i likhet med alle andre brannstasjoner, problemer med å håndtere den giftige dieseleksosen som brannbilene produserte og som utsatte brannmennene for helsefarer. IGA, som er en prisvinnende flyplass og et viktig senter i skjæringspunktet mellom Asia, Europa og Midtøsten, tok kontakt med Nederman for å få hjelp til å kontrollere luftkvaliteten på flyplassen og sikre et trygt arbeidsmiljø for brannmannskapene. Nedermans system for eksosavsug for utrykningsstasjoner ble installert – den mest effektive løsningen for å fange opp og eliminere eksosgasser fra kjøretøy.