Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Helserisiko forbundet med støv og røyk

29.03.2019

Luftbåret støv og røyk forekommer innen en rekke bransjer og arbeidsområder. Selv om disse stoffene ofte er skadelige for menneskers helse – ofte til og med kreftfremkallende – er det fortsatt begrenset oppmerksomhet rundt problemet. Heldigvis er oppmerksomheten rundt problemstillingen økende, og riktig bruk av punktavsug og kontrollprosedyrer kan forbedre arbeidsforholdene enormt.

Hvordan FibreDrain-teknologien perfeksjonerer filtrering av oljerøyk og oljetåke

28.02.2019

Oljerøyk og oljetåke er helseskadelig, og kan føre til en rekke ulike problemer ved utslipp i et arbeidsmiljø. Teknikkene som brukes til å fjerne oljepartikler fra luften i industrilokaler har mange ganger vist seg å være lite effektiv og i verste fall utilstrekkelig. Slike partikler kan bare fjernes på en økonomisk måte ved å bruke en filterløsning med både høy oppsamlingskapasitet og gode avrenningsegenskaper. Spesielt i miljøer og bruksområder der oljetåke og oljerøyk forekommer ofte.

Fordeler og utfordringer ved robotsveising og avsug av sveiserøyk

05.12.2018

Robotsveising har utviklet seg fra noe man fant nesten bare i bilindustrien til å bli en stadig mer populær standardløsning i en lang rekke industrisektorer. Denne teknologien har mange betydelige fordeler, men også en rekke utfordringer, og én av utfordringene handler om røykavsug.

Ledende innen filtrering av eksplosivt støv: Utfordringer og løsninger ved ATEX-sertifisering

09.07.2018

Det er mange måter å utvikle et system for støvoppsamling på, men når støvet er eksplosivt må alle regler og standarder oppfylles slik at systemene er trygge i bruk. Hos Nederman tok vi utfordringen om å sertifisere en viktig komponent innen filtrering av eksplosivt støv for å tilby optimal fleksibilitet i et systemdesign. På denne måten kan vi også tilby våre kunder lave eierkostnader. Vi startet med CARZ-N, klappventil for eksplosjonsisolering, for å finne måter å sertifisere denne på i et bredest mulig utvalg av bruksområder.