Filtrere innhold:

Houtstofafzuiging LBR SmartFilter

Støvoppsamling for trebearbeiding i en av Europas største trebearbeidingsbedrifter

18.07.2023

Det som startet som et lite sagbruk i Tyskland, er i dag en av de største trebearbeidingsbedriftene i Europa, med 1600 ansatte fordelt på seks steder i Europa. Det tyske anlegget, som produserer tømmer, trevirke til husholdningshager, trebriketter, emballasje av tre med mer, har en kapasitet til å håndtere så mye som 650 000 m³ saget og høvlet tømmer årlig. For å håndtere det store støvvolumet fra treproduksjonen, leverte Nederman en fremtidssikker støvoppsamlingsløsning for trebearbeiding for å trekke ut, filtrere, transportere og resirkulere sagspon på en sikker og effektiv måte.