Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

19.08.2019

Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.

Helserisiko forbundet med støv og røyk

29.03.2019

Luftbåret støv og røyk forekommer innen en rekke bransjer og arbeidsområder. Selv om disse stoffene ofte er skadelige for menneskers helse – ofte til og med kreftfremkallende – er det fortsatt begrenset oppmerksomhet rundt problemet. Heldigvis er oppmerksomheten rundt problemstillingen økende, og riktig bruk av punktavsug og kontrollprosedyrer kan forbedre arbeidsforholdene enormt.

Hvordan FibreDrain-teknologien perfeksjonerer filtrering av oljerøyk og oljetåke

28.02.2019

Oljerøyk og oljetåke er helseskadelig, og kan føre til en rekke ulike problemer ved utslipp i et arbeidsmiljø. Teknikkene som brukes til å fjerne oljepartikler fra luften i industrilokaler har mange ganger vist seg å være lite effektiv og i verste fall utilstrekkelig. Slike partikler kan bare fjernes på en økonomisk måte ved å bruke en filterløsning med både høy oppsamlingskapasitet og gode avrenningsegenskaper. Spesielt i miljøer og bruksområder der oljetåke og oljerøyk forekommer ofte.

Fordeler og utfordringer ved robotsveising og avsug av sveiserøyk

05.12.2018

Robotsveising har utviklet seg fra noe man fant nesten bare i bilindustrien til å bli en stadig mer populær standardløsning i en lang rekke industrisektorer. Denne teknologien har mange betydelige fordeler, men også en rekke utfordringer, og én av utfordringene handler om røykavsug.