Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Helserisiko forbundet med støv og røyk

29.03.2019

Luftbåret støv og røyk forekommer innen en rekke bransjer og arbeidsområder. Selv om disse stoffene ofte er skadelige for menneskers helse – ofte til og med kreftfremkallende – er det fortsatt begrenset oppmerksomhet rundt problemet. Heldigvis er oppmerksomheten rundt problemstillingen økende, og riktig bruk av punktavsug og kontrollprosedyrer kan forbedre arbeidsforholdene enormt.

Ledende innen filtrering av eksplosivt støv: Utfordringer og løsninger ved ATEX-sertifisering

09.07.2018

Det er mange måter å utvikle et system for støvoppsamling på, men når støvet er eksplosivt må alle regler og standarder oppfylles slik at systemene er trygge i bruk. Hos Nederman tok vi utfordringen om å sertifisere en viktig komponent innen filtrering av eksplosivt støv for å tilby optimal fleksibilitet i et systemdesign. På denne måten kan vi også tilby våre kunder lave eierkostnader. Vi startet med CARZ-N, klappventil for eksplosjonsisolering, for å finne måter å sertifisere denne på i et bredest mulig utvalg av bruksområder.

Gylne muligheter for Schalins

31.05.2017

Schalins hadde problemer med for dårlig avtrekk av oljetåke fra arbeidsmiljøet og gullstøv som ble sittende i rørsystemene. Resultatet var et usunt arbeidsmiljø med fare for allergier og tapt fortjeneste. For å skape en sunnere arbeidsplass og redusere vedlikeholdskostnadene valgte Schalin å bruke Nedermans Filtac OSF 2000-filter med oppfanger for gullstøv og pulver.