Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Volvos moderne servicesenter kombinerer design og funksjonalitet

17.12.2019

Tidlig i mars 2019 åpnet Volvo Bil AB sitt nye Volvo servicesenter i Gøteborg. Forhandleren og verkstedet, som tidligere hadde ligget på hver sin side av gaten, ble slått sammen til et avansert serviceanlegg, som håndterer om lag tusen Volvo-biler i uken. Et sentralisert oljedistribusjons- og avtrekkssystem og et sentralisert støvsugersystem – begge installert av Nederman – bidrar til å gjøre det moderne bilverkstedet sikkert, smart og avansert.

Påvisning og reduksjon av risikoen for eksplosivt støv i tobakks- og matproduksjon

16.10.2019

Organisk støv – fra for eksempel sukker, mel, korn, krydder og tre – er like eksplosivt som metallstøv. For å minimere risikoen for en alvorlig eller til og med dødelig eksplosjon, kreves det oppmerksomhet fra både ledelsen og operatørene, i tillegg til utstyr som kan fange opp støvet og fjerne det fra produksjonsprosessen.

Welding fume - health risks involved

Helserisikoer forbundet med sveiserøyk, og hvordan de kan reduseres i verkstedet

03.09.2019

I 2017 publiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) ny vitenskapelig dokumentasjon som viser at eksponering for sveiserøyk fra mykt stål kan forårsake lungekreft, og muligens nyrekreft, hos mennesker. Som følge av dette er sveiserøyk blitt klassifisert som kreftfremkallende for mennesker i Storbritannia, og det er sannsynlig at andre land vil følge etter. Den nye oppdagelsen tyder dessuten på at all sveiserøyk bør regnes som potensielt kreftfremkallende, og at det vil bli nødvendig å iverksette tiltak for å redusere helsefarene som er forbundet med eksponering for sveiserøyk.

Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

19.08.2019

Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.

Kontakt oss