Nedermans kunnskapssenter med innsikt og nyheter gjør deg opplyst

Kunnskap som gjør bedriften din bedre!

Her innhenter vi informasjon og deler kunnskap som kan bidra til å hjelpe bedriften din. Kom innom ofte!

Filtrere innhold:

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

Energieffektiv støvoppsamling ved utvidet produksjon

28.04.2023

Et veletablert tysk selskap som produserer byggematerialer til boliger, investerte i et nytt anlegg og installerte Nedermans filtreringssystemer for å håndtere filtreringen fra et stort antall maskiner på en sikker og effektiv måte.

Extração de gases de escape em veículos de emergência

Eksosavsug for kjøretøy ved Istanbul lufthavn (utrykningsstasjon)

09.12.2022

Brannmannskapene ved Istanbul International Airport (IGA) hadde, i likhet med alle andre brannstasjoner, problemer med å håndtere den giftige dieseleksosen som brannbilene produserte og som utsatte brannmennene for helsefarer. IGA, som er en prisvinnende flyplass og et viktig senter i skjæringspunktet mellom Asia, Europa og Midtøsten, tok kontakt med Nederman for å få hjelp til å kontrollere luftkvaliteten på flyplassen og sikre et trygt arbeidsmiljø for brannmannskapene. Nedermans system for eksosavsug for utrykningsstasjoner ble installert – den mest effektive løsningen for å fange opp og eliminere eksosgasser fra kjøretøy.

Poeira combustível

Hvordan vet jeg om støvet mitt er brennbart?

08.09.2022

Brannfarlig støv er et mer vanlig fenomen enn man kanskje skulle tro. At tre kan brenne er ganske åpenbart, men mange andre organiske støvmaterialer – for eksempel kakaopulver, mel, sitronmasse og sukker – er også potensielt eksplosive. Det samme gjelder de fleste fine støvpartikler fra legemidler, plast, tekstiler og en rekke andre materialer.

Filtro de poeira LBR SmartFilter - Indústria da Madeira

Fremtidssikker støvoppsamler for treforedling – støvkontroll for i dag og for fremtiden

23.06.2022

Nederman har nylig lansert LBR SmartFilter, som er et fremtidssikkert støvoppsamlingssystem for treforedling av høy ytelse. LBR SmartFilter har fått spennende nye funksjoner i den populære NF-filterdesignen, noe som gjør det IIoT (Industrial Internet of Thing)-klart med et nytt Insight kontrollpanel og en serie sensorer til å overvåke og kontrollere støvoppsamlingssystemet på en effektiv måte – når som helst og hvor som helst.

Nederman bidrar til morgenkaffen

20.06.2022

Joh. Johannson Kaffe AS har bygget helt nye produksjonslokaler i Vestby. Fabrikken tar inn råkaffe i den ene enden og leverer ut ferdigpakket kaffe i den andre. Medfører mye støv og kafferester I lokalet.