Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

uitlaatgasafzuiging bij Mercedes-Benz Turkije

Nederman utsugssystem för fordonsavgaser i Mercedes-Benz-verkstaden

2022-04-07

Mercedes-Benz är en av de största tillverkarna av premiumbilar och världens största tillverkare av kommersiella fordon. För att säkerställa en säker arbetsmiljö för de anställda, förbättra produktiviteten och skapa en renare miljö valde Mercedes-Benz Turkiet att installera en Nederman slangvinda för fordonsavgaser för att suga ut avgaser, vilket resulterade i en renluftsverkstad.

Centraldammsugarsystem för allmän grovrengöring installerat på produktionsanläggningen hos världens största leverantör av fordonsbatterier

2022-03-23

Johnson Controls, världens största leverantör av fordonsbatterier, har mer än 100 års erfarenhet av batteritillverkning och har för att nå denna milstolpe alltid prioriterat och fokuserat på människors hälsa och säkerhet. I och med implementeringen av Nedermans högvakuumsystem har operatörens kontakt med råmaterialet i produktionsprocessen minimerats.

Mobiele filters met nanovezel filter en ePTFE

Mobila dammavskiljare och rökutsug har nu uppdaterats med nanofiberfilter och ePTFE-teknik

2022-02-28

Nyligen uppdaterade Nederman sitt sortiment av mobila dammavskiljare och rökutsug med optimerade nanofiberfilter och ePTFE-teknik. Den optimerade filtertekniken ger högre effektivitet, kostnadsbesparingar tack vare längre filterlivslängd samt lägre energiförbrukning och högre produktivitet tack vare längre rengöringsintervall och mindre risk för driftstopp.

Hur förhindrar man risken för dammexplosioner från explosionsfarligt damm?

2022-02-02

Bara under 2018 rapporterades över 250 fabriksbränder eller explosioner relaterade till explosionsfarligt damm världen över. Många av dessa hade kunnat undvikas. Om industriarbetarna hade fått fullständig information om riskfaktorerna hade man kunnat installera lämpliga dammavskiljare och explosionsskyddad utrustning samt kunnat övervaka luftfiltreringsstatus, kapacitet och underhåll digitalt. 

Kontakta oss