Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Fördelarna med smarta och kommunikativa filtreringssystem

2019-08-19

IoT-teknik och artificiell intelligens förändrar hanteringen av industriella processer. Genom att samla in data, analysera och extrahera resultaten kan företag förstå, övervaka och upprätthålla kvaliteten och prestandan i sina system på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Detta gäller även för industriella filter.

Avgasutsugssystem gör arbetsplatsen säkrare för räddningspersonal och mekaniker

2019-06-28

I en arbetsmiljö där det förekommer farliga gaser är ett effektivt och lättanvänt avgasutsugssystem en väsentlighet. Vissa uttryckningsfordon som t.ex. brandbilar släpper ut dieselavgaser. Avgaserna innehåller farliga partiklar som måste avlägsnas på ett sätt som både säkerställer säkerheten för personalen och fordonens förmåga att snabbt kunna lämna stationen när larmet går.

Hälsorisker i samband med damm och rök

2019-03-29

Luftburet damm och rök är vanligt förekommande i många industrier och arbetsmiljöer. Trots att dessa föroreningar oftast är hälsofarliga – och ibland även cancerframkallande – är medvetenheten om problemet begränsad. Som tur är har denna fråga hamnat allt mer fokus – och lämplig rökutsugsutrustning och kontrollrutiner kan förbättra arbetsmiljön dramatiskt.

Så effektiviserar FibreDrain-teknik filtrering av oljerök och oljedimma

2019-02-28

Oljerök och oljedimma är hälsofarligt och kan orsaka en rad olika problem när den släpps ut i arbetsmiljön. De metoder som används för att rena luften från oljepartiklar i industriella anläggningar har ofta visat sig vara ineffektiva och i värsta fall även otillräckliga. Endast en filterlösning med både hög utsugskapacitet och goda dräneringsegenskaper har förmågan att kunna ta bort dessa partiklar på ett ekonomiskt sätt, även i miljöer och sammanhang där oljedimma och oljerök förekommer i stora koncentrationer.