Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Volvos nya serviceverkstad kombinerar design och funktion

2019-12-17

I början av mars 2018 öppnade Volvo Bil AB sitt nya Volvo Service Center i Torslanda i Göteborg. Försäljningsdelen och verkstaden som tidigare låg tvärs över gatan från varandra, slogs samman till en enda toppmodern serviceverkstad som servar omkring tusen Volvo-bilar i veckan. Ett centraliserat oljedistributions- och utsugssystem, samt ett centraldammsugarsystem – som båda levererats och installerats av Nederman – bidrar till att göra anläggningen till en modern bilverkstad som är säker, smart och sofistikerad.

Welding fume - health risks involved

Svetsrökens hälsorisker och hur man minskar dem i verkstaden

2019-09-03

2017 publicerade International Agency for Research on Cancer (IARC) nya vetenskapliga bevis för att svetsrök från kolstål kan orsaka lungcancer och möjligen njurcancer hos människan. På grund av detta är svetsrök från kolstål numera klassat som cancerframkallande i Storbritannien, och andra länder kommer förmodligen göra likadant. De nya rönen innebär dessutom att all svetsrök bör betraktas som potentiellt cancerframkallande och att åtgärder måste vidtas för att minska hälsoriskerna vid exponering för svetsrök.

Fördelarna med smarta och kommunikativa filtreringssystem

2019-08-19

IoT-teknik och artificiell intelligens förändrar hanteringen av industriella processer. Genom att samla in data, analysera och extrahera resultaten kan företag förstå, övervaka och upprätthålla kvaliteten och prestandan i sina system på ett sätt som de inte kunnat göra tidigare. Detta gäller även för industriella filter.

Avgasutsugssystem gör arbetsplatsen säkrare för räddningspersonal och mekaniker

2019-06-28

I en arbetsmiljö där det förekommer farliga gaser är ett effektivt och lättanvänt avgasutsugssystem en väsentlighet. Vissa uttryckningsfordon som t.ex. brandbilar släpper ut dieselavgaser. Avgaserna innehåller farliga partiklar som måste avlägsnas på ett sätt som både säkerställer säkerheten för personalen och fordonens förmåga att snabbt kunna lämna stationen när larmet går.