Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Hälsorisker i samband med damm och rök

2019-03-29

Luftburet damm och rök är vanligt förekommande i många industrier och arbetsmiljöer. Trots att dessa föroreningar oftast är hälsofarliga – och ibland även cancerframkallande – är medvetenheten om problemet begränsad. Som tur är har denna fråga hamnat allt mer fokus – och lämplig rökutsugsutrustning och kontrollrutiner kan förbättra arbetsmiljön dramatiskt.

Optimera ditt utsugssystem för att förbättra luftkvaliteten och energieffektiviteten

2018-03-12

Många industrier genererar utsläpp som påverkar luftkvaliteten och miljön. Därför är det viktigt att använda utrustning som t.ex. utsugsarmar som avlägsnar skadlig rök, damm, gas och ånga. Genom att använda utsugsarmar på ett effektivt sätt kan du göra arbetsmiljön säkrare och mer energieffektiv. I den här bloggartikeln får du lära dig hur du optimerar effektiviteten av ditt utsugssystem.