Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Hälsorisker i samband med damm och rök

2019-03-29

Luftburet damm och rök är vanligt förekommande i många industrier och arbetsmiljöer. Trots att dessa föroreningar oftast är hälsofarliga – och ibland även cancerframkallande – är medvetenheten om problemet begränsad. Som tur är har denna fråga hamnat allt mer fokus – och lämplig rökutsugsutrustning och kontrollrutiner kan förbättra arbetsmiljön dramatiskt.

Så effektiviserar FibreDrain-teknik filtrering av oljerök och oljedimma

2019-02-28

Oljerök och oljedimma är hälsofarligt och kan orsaka en rad olika problem när den släpps ut i arbetsmiljön. De metoder som används för att rena luften från oljepartiklar i industriella anläggningar har ofta visat sig vara ineffektiva och i värsta fall även otillräckliga. Endast en filterlösning med både hög utsugskapacitet och goda dräneringsegenskaper har förmågan att kunna ta bort dessa partiklar på ett ekonomiskt sätt, även i miljöer och sammanhang där oljedimma och oljerök förekommer i stora koncentrationer.

Fördelarna och utmaningarna med robotsvetsning och svetsrökavskiljning

2018-12-05

Robotsvetsning har gått från att vara en praktiskt taget exklusiv lösning inom bilindustrin till en alltmer populär standardlösning inom ett stort antal industriella sektorer. Det är en teknik som erbjuder många fördelar och samtidigt många utmaningar – bland annat avskiljning av svetsrök.