Nedermans Knowledge Center med insikter och nyheter

Kunskap som utvecklar din verksamhet!

Det är här vi samlar vår kunskap och delar med oss av lärdomar som hjälper dig effektivisera din verksamhet. Besök den här sidan ofta!

Filtrera:

Filtro de poeiras LBR SmartFilter

Energieffektiv dammuppsamling i växande produktion

2023-04-28

Ett väletablerat tyskt företag som tillverkar byggmaterial för hus investerade i en ny anläggning och installerade Nedermans filtreringssystem för att hantera filtrering från ett stort antal maskiner på ett säkert och effektivt sätt.

Nederman IIoT

Förbättrad energieffektivitet vid industriell luftfiltrering

2023-01-11

Energieffektivitet blir allt viktigare för industritillverkare på grund av stigande energikostnader till följd av knappa resurser. Många tillverkare i världen har lyckats sänka sina energikostnader med upp till 20 % med sin helhetssyn på energihantering. En av de viktigaste punkterna i detta strategiska tillvägagångssätt har varit att sätta upp kostnadsreducerande mål och att föredra energieffektiva system i enlighet med anläggningens faktiska behov.

Extração de gases de escape em veículos de emergência

Avgasutsug för fordon vid Istanbul flygplats utryckningsstation

2022-12-09

Brandbekämpningsteamet på Istanbul International Airport (IGA) stod, precis som alla andra brandstationer, inför problem med att hantera de giftiga dieselavgaserna från brandbilarna och utsätta brandmännen för risker. IGA, som är en prisbelönt flygplats och ett viktigt center i skärningspunkten mellan Asien, Europa och Mellanöstern, kontaktade Nederman för att få hjälp med att kontrollera luftkvaliteten i flygplatsmiljön och för att säkerställa en säker arbetsmiljö för sina brandmän. Nedermans avgasutsugssystem för utryckningsstationer installerades – den effektivaste lösningen för att fånga upp och eliminera fordonsavgaser.

Hantering av rök och damm vid slipning och svetsning

2022-11-15

Hantering av rök och damm vid slipning och svetsning kräver ett genomtänkt och omsorgsfullt konstruerat system. Vid insamling av damm och rök i en tillverkningsmiljö måste systemet som används inte bara leda bort skadliga material från operatörerna, det måste även göra det på ett sätt som minskar risken för explosion eller brand i dammavskiljare eller rökutsug.

Ferramentas digitais da Nederman

Sänk elförbrukningen i industrin - med hjälp av IIoT

2022-10-04

En välfungerande luftfiltreringsanläggning är kritisk för en god arbetsmiljö, optimerad produktion och minimal energiförbrukning i tillverkningsindustrin. Aktiv övervakning av processerna kan avvärja problem som förhindrar effektiv drift – och samtidigt minska energiförbrukningen.