Nissens zahájil éru filtrů MCP Smart

MCP Smart filter

Nissens je první firmou v ČR vybavenou novou řadout jednotek typu MCP Smart Filter

Pilotní projetk MCP Smart filter 

Nissens CZ se stala první firmou, kde byl instalován nový typ filtrační jednotky MCP Smart filter. V tomto případě se jedná o typ MCP 6-24

Firma Nissens CZ vyrábí konstrukční prvky pro upevňování chladících prvků a chadičů do větrných elektráren. Její výrobní sortiment je velmi rozmanitý a široký a to jak z hlediska roměrů tak i tvarů. Hlavním technologickou operací je pak svařování běžné konstrukční oceli. Z těchto důvodů Nederman CR navrhl požadované odsávání formou 17 nezávislých, vzájemně oddělených pracovišt. Každé pracovní místo má pak své vlastní odsávání realizované pomocí odsávacích ramen typu ORIGINAL s délkou 3m. Tato délka v kombinaci s jednoduchou polohovatelností umožní svářečům zajistit 100% odtah svařovacích dýmů. Jednotlivá pracoviště jsou napojena na 2 páteřní trasy vedoucí do filtrační jednotky. Odsávání je pak zajištěno centrálním ventilátorem typu COMBIFAB s výkonem 22kW umístěném z důvodu hlučnosti do separátního SOUND BOXU. Celý systém je řízen z centrální ovládací jednotky INSIGHT umožňující automatickou regulaci - optimalizaci odsávaného výkonou. Tato jednotka navíc umožňuje sledovat hlavní parametry systému jako je tlaková ztráta, počet motohodin, teplotu uvnitř systému, stav filtračního materiálu apod  Tyto informace můžeme odečíst nejen z ovládacího panelu, ale také odeslat do Cloudového prostředí s možností vzdáleného přístupu. Timto zákazník i firma Nederman může dopředu stanovit pravděpodobnou dobu revizí a výměn filtrů. Předejde se tak neočekávaným odstávkám systému a neplánovanému přerušení výroby. 

Toto revoluční řešení se nyní pro firmu Nederman stává jejím standardním řešením

Výrobní hala

 

 

Ovládací jednotka

 

 Sound box