Koncentrace na udržitelnost výroby – efektivní filtrační systémy Nederman omezí emise CO2 v provozech potravinářského řetězce

Obalové technologie mají zásadní podíl na snižování emisí uhlíku v potravinářském řetězci. Společnost Nederman je globálním dodavatelem jednoho z předních výrobců produktů k ochraně a konzervaci potravin, jenž aktivně přispívá k omezování emisí uhlíku v celém odvětví prostřednictvím obalových řešení.

Cílem zákazníka je omezit dopad na globální klima navzdory svému značnému obchodnímu růstu. Pro podporu daného závazku je udržitelnost jedním ze tří kritérií výběru dodavatelů. Systémy Nederman pomáhají ve třiceti sedmi závodech této firmy po celém světě odstraňovat vlhkost a prach při řezání materiálů, což má zásadní vliv na zdravé pracovní prostředí. Náš kazetový odlučovač prachu má dokonalejší účinnost čištění vyžadující nižší tlak stlačeného vzduchu. Efektivní dodávka potřebné energie napomáhá udržet emise CO2 na minimu. Údaje o výkonnosti své udržitelnosti každoročně předáváme do kvalifikačního systému zákazníků k ověření efektivity našich produktů a ke kontrole etického a odpovědného přístupu našich provozů i dodavatelského řetězce.

Chcete se dozvědět více o tom, jak svým zákazníkům pomáháme vytvářet hodnoty maximalizací efektivity výroby, zlepšováním pracovního prostředí a omezováním dopadu na životní prostředí? Přečtěte si o závazcích udržitelnosti společnosti Nederman. 

Kdykoli se můžete obrátit na specialisty společnosti Nederman na průmyslovou vzduchovou filtraci a zjistit více informací o možnostech zvýšení své výrobní efektivity.