Nedermans Standard Utsugsarmar är särskilt anpassade för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där kraven på luftflöden och temperaturer är måttliga. Vanliga arbetsplatser är utbildningslokaler för svetsare och lätt produktion.
NEX MD utsugsarmar för svetsrök är avsedda för höga luftflöden och utsugning vid höga temperaturer. Utsugsarmarna är specialkonstruerade för arbetsmiljöer med mycket rök, ångor eller icke-explosivt damm.
Rök- och dammutsug för tung svetsning där höga luftflöden är ett krav. NEX HD utsugsarm för svetsrök och damm är den mest avancerade armen för höga luftflöden och utsugning av rök och damm vid höga temperaturer.
ATEX-godkänd utsugsarm för industrier med höga krav på hygien.
ATEX-godkänd arm och huv i syrafast rostfritt stål. Uppfyller alla krav för användning i miljöer med explosivt damm och gas, såväl som stränga hygienkrav.
Utsugsarmar för ångor och gaser t.ex. vid limning eller hantering av lösningsmedel. En praktisk, flexibel och kostnadseffektiv lösning för en rök- och gasfri arbetsmiljö i laboratorier och elektronikindustri.
Original-utsugsarmen är idealisk för svetsrök, ångor och damm i verkstäder.
Lättmanövrerat avgasutsug på skena för alla typer av verkstäder. Mycket hög utsugseffektivitet. En utsugsenhet kan betjäna flera arbetsplatser.
Exhaust extraction for vehicles in motion with vertical stack exhaust pipes
Temperaturbeständiga gummi- och metallmunstycken för fordonsavgaser för olika typer av fordon och system inklusive Euro 6-standardmotorer.
Driftsäker och funktionell lösning för alla typer av stillastående fordon. Finns med balansblock eller manuell slangupphängning i lina.
Kit för utsug av ångor och gaser t.ex. vid limning eller arbete med lösningsmedel. En praktisk och kostnadseffektiv lösning för rök- och gasfri arbetsmiljö i exempelvis laboratoriemiljö och elektronikindustri.