Nedermans Standard Utsugsarmar är särskilt anpassade för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där kraven på luftflöden och temperaturer är måttliga. Vanliga arbetsplatser är utbildningslokaler för svetsare och lätt produktion.
Original-utsugsarmen är idealisk för svetsrök, ångor och damm i verkstäder.
Rök- och dammutsug för tung svetsning där höga luftflöden är ett krav. NEX HD utsugsarm för svetsrök och damm är den mest avancerade armen för höga luftflöden och utsugning av rök och damm vid höga temperaturer.
Dammutsugningsarm för industrier där hygien är högsta prioritet. Uppfyller kraven för användning i miljöer som innehåller brännbart damm.
Syrasäker arm och huva i rostfritt stål. Uppfyller alla krav för användning i miljöer som innehåller brännbart damm och gas, och mycket höga hygienkrav.
Utsugsarmar för ångor och gaser t.ex. vid limning eller hantering av lösningsmedel. En praktisk, flexibel och kostnadseffektiv lösning för en rök- och gasfri arbetsmiljö i laboratorier och elektronikindustri.
Elmotordrivet avgasutsug för dieselfordon. Den bästa lösningen för verkstäder med högt i tak, där hänsyn måste tas till traverskranar och liknande utrustning eller där höga fordon måste kunna passera. Styrs med handkontroll – antingen trådlös eller hängande med sladd.
Avgasutsug med fjäderdrift för avgaser.
NEX MD utsugsarmar för svetsrök är avsedda för höga luftflöden och utsugning vid höga temperaturer. Utsugsarmarna är specialkonstruerade för arbetsmiljöer med mycket rök, ångor eller icke-explosivt damm.
Designed for working environments with fumes, vapors or non-explosive dust, where the space is limited. The arm is flexible in all directions and simple to position and extend.
Lättmanövrerat avgasutsug på skena för alla typer av verkstäder. Mycket hög utsugseffektivitet. En utsugsenhet kan betjäna flera arbetsplatser.
Extension arms, exhaust hoses and other accessories for vehicle exhaust extraction.
Vechicle exhuast extraction systems designed for vehicles in motion such as fire trucks or ambulances.
Extraction system for emergency stations using a nozzle expanded by compressed air. Configurable as a track or rail to meet your station’s exact capacity needs.
Temperaturbeständiga gummi- och metallmunstycken för fordonsavgaser för olika typer av fordon och system inklusive Euro 6-standardmotorer.
Kit för utsug av ångor och gaser t.ex. vid limning eller arbete med lösningsmedel. En praktisk och kostnadseffektiv lösning för rök- och gasfri arbetsmiljö i exempelvis laboratoriemiljö och elektronikindustri.
Balansblocket håller kontinuerligt verktyget eller slangen i upphöjt läge. En integrerad centrifugalbroms förhindrar att indragning sker för snabbt och minskar på så vis risken för person- eller materialskador.
Exhaust extraction for vehicles in motion with vertical stack exhaust pipes
Extension arms, exhaust hoses and other accessories for vehicle exhaust extraction.
Driftsäker och funktionell lösning för alla typer av stillastående fordon. Finns med balansblock eller manuell slangupphängning i lina.
Kontakta oss