Utsugsarmar och utsugssystem för fordonsavgaser

Effektiva och lättanvändliga utsugsarmar och avgassystem

Nedermans utsugsarmar och lösningar för utsugning av damm, avgaser och ångor direkt vid källan skyddar dina arbetare, miljön och din produktion från farliga luftburna ångor och damm. Armarna är högpresterande, lätta att flytta och använda och håller sin position.

För tillbehör, klicka här. För att hitta rätt utsugsarm för bänkskiva, prova vår PRODUKTVÄLJARE. 

Nedermans Standard Utsugsarmar är särskilt anpassade för arbetsmiljöer med rök, ånga eller icke-explosivt damm där kraven på luftflöden och temperaturer är måttliga. Vanliga arbetsplatser är utbildningslokaler för svetsare och lätt produktion.
Original-utsugsarmen är idealisk för svetsrök, ångor och damm i verkstäder.
Rök- och dammutsug för tung svetsning där höga luftflöden är ett krav. NEX HD utsugsarm för svetsrök och damm är den mest avancerade armen för höga luftflöden och utsugning av rök och damm vid höga temperaturer.
NEX MD utsugsarmar för svetsrök är avsedda för höga luftflöden och utsugning vid höga temperaturer. Utsugsarmarna är specialkonstruerade för arbetsmiljöer med mycket rök, ångor eller icke-explosivt damm.
Dammutsugningsarm för industrier där hygien är högsta prioritet. Uppfyller kraven för användning i miljöer som innehåller brännbart damm.
Syrasäker arm och huva i rostfritt stål. Uppfyller alla krav för användning i miljöer som innehåller brännbart damm och gas, och mycket höga hygienkrav.
Designed for working environments with fumes, vapors or non-explosive dust, where the space is limited. The arm is flexible in all directions and simple to position and extend.
Industrial vacuum extraction arms supporting vacuum hose.
Utsugsarmar för ångor och gaser t.ex. vid limning eller hantering av lösningsmedel. En praktisk, flexibel och kostnadseffektiv lösning för en rök- och gasfri arbetsmiljö i laboratorier och elektronikindustri.
Elmotordrivet avgasutsug för dieselfordon. Den bästa lösningen för verkstäder med högt i tak, där hänsyn måste tas till traverskranar och liknande utrustning eller där höga fordon måste kunna passera. Styrs med handkontroll – antingen trådlös eller hängande med sladd.
Avgasutsug med fjäderdrift för avgaser.
Driftsäker och funktionell lösning för alla typer av stillastående fordon. Finns med balansblock eller manuell slangupphängning i lina.
Extension arms, exhaust hoses and other accessories for vehicle exhaust extraction.
Lättmanövrerat avgasutsug på skena för alla typer av verkstäder. Mycket hög utsugseffektivitet. En utsugsenhet kan betjäna flera arbetsplatser.
Extraction system for emergency stations using a nozzle expanded by compressed air. Configurable as a track or rail to meet your station’s exact capacity needs.
Vehicle exhaust extraction systems designed for vehicles in motion such as fire trucks or ambulances.
Exhaust extraction for vehicles in motion with vertical stack exhaust pipes.
Temperaturbeständiga gummi- och metallmunstycken för fordonsavgaser för olika typer av fordon och system inklusive Euro 6-standardmotorer.
Kit för utsug av ångor och gaser t.ex. vid limning eller arbete med lösningsmedel. En praktisk och kostnadseffektiv lösning för rök- och gasfri arbetsmiljö i exempelvis laboratoriemiljö och elektronikindustri.
Balansblocket håller kontinuerligt verktyget eller slangen i upphöjt läge. En integrerad centrifugalbroms förhindrar att indragning sker för snabbt och minskar på så vis risken för person- eller materialskador.
Extension arms, exhaust hoses and other accessories for vehicle exhaust extraction.