Brann- og utrykningsstasjoner

Systemer for eksosavsug med hurtigutkobling for sikker og effektiv fjerning av røyk og gasser.

Dieseleksos, som man finner på alle brannstasjoner og utrykningsstasjoner, oppstår når en motor forbrenner diesel. Det er en kompleks sammensetning av gasser og partikler (sot) som inneholder flere former for giftig luftforurensning. Disse inkluderer mange kjente eller antatt kreftfremkallende stoffer (benzen, arsenikk og formaldehyd). Det inneholder også andre skadelige forurensende stoffer, inkludert nitrogenoksid. På lang sikt er gjentatt eksponering like farlig som å utsettes for sigarettrøyk. Denne eksosen sprer seg til områder der brannmannskapene spiser, sover og oppholder seg. Den gjennomtrenger også klær. Studier har vist at kreft forekommer spesielt ofte blant brannmenn. Eksossystemene våre for kjøretøy kan bidra til å bedre denne statistikken.

Brannbiler, ambulanser og andre utrykningskjøretøy må alltid være klare til å rykke ut. Nedermans systemer for eksosavsug med hurtigutkobling er det optimale valget for utrykningssentraler. Systemene for eksosavsug gjør at kjøretøyet raskt kan rykke ut og bidrar til sikker og effektiv borttransportering av eksosrøyk og gasser.

Nederman eksossystem for brann- og utrykningsstasjoner

Ingen kan lage optimale løsninger for godt fungerende, trygge og erg onomiske brann- og utrykningssentraler bedre enn Nederman. Fra én og samme leverandør får du de mest omfattende løsningene som oppfyller de nyeste standardene og bruker ledende teknologi. Vi hjelper deg hele veien – fra planlegging, design og idriftssetting til vedlikehold og brukerstøtte. Over 60 års erfaring og godt over 100 000 installasjoner ved utrykningsstasjoner stiller oss i en egen klasse. 

  • Eksosavsug direkte fra eksosrøret
  • Enkel og ergonomisk tilkobling av eksosmunn stykker
  • Automatisk og sikker frakobling av eksos munnstykker når kjøretøyene rykker ut 
  • Rask utkjørsel fra utrykningsstasjonene

Oljesøl og uryddige slanger – dette er bare noen av farene ved brann- og utrykningssentraler. En hyggelig arbeidsplass og et godt image avhenger av en trygg, ryddig og godt organisert stasjon. Nederman har kostnadseffektive produkter og komplette systemløsninger for eksosavsug for kjøretøy og avsug for støv på verktøy. Vi hjelper deg hele veien, fra design og planlegging til installasjon, service og vedlikehold. Vi kan tilby deg et eksosavsugsystem som oppfyller det spesifikke behovene på stedet og passer budsjettet. 

Fordeler ved Nedermans løsninger 

Trygge og ergonomiske arbeidsplasser
Ingen flere skader forårsaket av snubling i slanger og kabler på gulvet. Luft, vann, olje og strømforsyning er alltid for hånden når du trenger det. Og kommer ikke i veien når du ikke trenger det.

Bedre for helsen og renere miljøer
Eksosgasser, sveisegass, slipestøv, osv. er helseskadelig og reduserer produktiviteten. Avsugsløsningene våre fjerner alle disse forurensningene ved kilden. 

Mindre utstyrsslitasje
Skader på slanger og kabler forårsakes hovedsaklig av mekanisk slitasje. Vi sørger for at det ikke ligger tilførselsutstyr på gulvet, slik at det ikke skades av kjøretøyer. 


 

Produkter og løsninger

Vi har lang og bred erfaring og et stort spekter av produkter og løsninger for sikker og effektiv utsuging av røyk og gasser. Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for dine behov, hjelper våre eksperter deg.

Avgassavsug Magna-systemer Avgassavsug pneumatikksystemer Avgassavsug vertikalt system

Last ned konseptbrosjyren vår om utrykningskjøretøy

Download

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes