Avsugsarmer til næringsmiddelindustri

Næringsmidler

Enkel rengjøring i næringsmiddelproduksjon for å oppfylle hygienekrav

Nederman tilbyr produkter til bruk i miljøer med ekstremt strenge krav til hygiene, og som oppfyller alle krav med tanke på eks plosive gasser og støv.

Eksplosive atmosfærer – en potensiell risiko

Støv oppstår fra behandling av mat, for eksempel kan bakepulver, suppepulver, krydder, smakstilsetninger og sukker være eksplosive stoffer. De kan utgjøre en risiko både for fabrikken og de ansatte. 

Hold arbeidsplassen ren 

Det første og viktigste trinnet er i minimere forekomsten av potensielt eksplosivt støv og pulver ved å holde arbeidsplassen ren og ryddig. Nederman tilbyr et stort utvalg av industrielle rengjøringsløsninger, fra enkle, lette sugeanordninger til industrielt utstyr med høy kapasitet. 

Bruk godkjent utstyr

Gnister og statiske utladninger kan enkelt starte en eksplosjon. Ved å bruke maskiner og produksjonsutstyr med integrerte elektroniske systemer og tilstrekkelig jording, kan man redusere risikoen. 
Nedermans ATEX-godkjente avsugsarmer, vifter og filtre er spesialdesignet for å sikre trygg og effektiv fjerning av farlige gasser, damp og støv.

Minimere konsekvensene av eksplosjonen

Risiko og konsekvensene av en eksplosjon kan minimeres ved å installere avtrekksutstyret på riktig måte. Dette kan for eksempel gjøres ved å avskjerme utstyret eller plassere det på utenfor det eksplosive miljøet. Nederman har lang erfaring med levering av tilpassede løsninger. Disse inkluderer komplett avtrekksutstyr med sikkerhetsanordninger som forhindrer spredning av brann og omfattende skader.