Control and Monitoring Systems

Optimised filtration performance through intelligent airflow control

Nederman SAVE tilbyr den ultimate optimaliseringen og ytelsesforbedringene til ditt nye eller eksisterende industrielle filtreringssystem. Ved å bruke driftsinformasjon fra maskiner eller prosesser, bestemmer den mengden luft og trykk som kreves for riktig støvavsug og sikker materialtransport, noe som resulterer i redusert energiforbruk, redusert brann- og eksplosjonsrisiko og redusert vedlikeholds interval. Denne allsidige teknologien kan optimere filtreringssystemer for ulike prosesser, som for eksempel treproduksjon, sveising og tørrstøvapplikasjoner. Nederman SAVE støtter også bedriftens ENØK-arbeid ved å tilby løsninger for energistyring, samsvar, helse og sikkerhet og prosessdatasporing for automasjon, digitalisering og Industry 4.0-investeringer.