Tekniske løsninger for industriell luftfiltrering i prosessindustrier og energi

Prosessindustri og energi

Nederman leverer avanserte tekniske løsninger og store systemer for industriell luftfiltrering gjennom dattermerkenavnene Nederman MikroPul og Nederman Pneumafil. Nederman MikroPul er en ledende produsent av  systemer for støvbekjempelse og ressursgjenvinning  til industrielle prosesser over hele verden. Vår dybdekompetanse og brede sortiment av teknologier og globale ressurser gjør oss i stand til å oppfylle kravene til så godt som alt filtrerings- og gassrenseutstyr. Nederman Pneumafil produserer inntaksluftsystemer for  gassturbiner til installasjoner  over hele verden. Inntaksluftsystemene er designet for å beskytte og styrke ytelsen uansett av lokale miljøforhold.