Laboratorier og elektronikk

Rene og trygge arbeidsmiljøer i laboratorie- og elektronikkindustri

Avsugsarmer install eres i la boratorier for å fjerne forurensning fra luften,  for eksempel løsemidler, eller for å bli kvitt luftbåren forurensning som oppstår i prosesser.     

I loddeprosesser bruker man ofte blyholdig loddetinn som fyllmetall. Blyoksid er en damp som oppstår ved høyere temperatur. Ifølge OSHA, kan mennesker som eksponeres  for blyoksid utvikle symptomer  som tap av matlyst, fordøyelsesproblemer, kvalme, oppkast,  hodepine, mageknipe, nervøsitet og søvnmangel.  Nedermans BenchTop-armer er  designet for å gi trygge og rene arbeidsmiljøer og lavere helserisiko.  

Avtrekksarm designet for optimal effektivitet og lite støy 

Datasimuleringer ble brukt i utviklingen av Nedermans BenchTop-produkter for å bygge armer med optimal luftgjennomstrømning og optimal transporterin g av partikler. Den unike designen gir fri  luftgjennomstrømning  og høy effektivitet ved bruk  av mindre vifter med lavere strømforbruk. En annen fordel for brukeren er det  lave  støynivået. Støynivået er minst 5 dB lavere enn i andre a vtrekksarmer  på marked et, avhengig av luftgjennomstrømningen.   

Avtrekk for lukt og gasser til alle bruksområder 

Nedermans BenchTop-avtrekksarmer egner seg for bruksområder som krever små, fleksible og brukervennlige armer til å fjerne røyk, gasser og støv. Kjemiske og farmasøytiske anlegg 

  • Elektronikkfabrikker 
  • Forskningslaboratorier 
  •  Kjemiske laboratorier på skoler, tekniske verksteder
  • Laboratorier på museum 

Unik manøvrerbarhet

De to ytterste leddene på armen kan roteres og dreies 360°. Dette gir en enestående fleksibilitet i alle retninger, og gjør det mulig å posisjonere hetten akkurat der det er størst behov for den. Når den er riktig posisjonert, kan hetten låses på plass ved bruk av to friksjonsanordninger i armleddene. 

Produkter og løsninger

Vi har lang og bred erfaring og et stort spekter av produkter og løsninger for ren luft i laboratorier. Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for dine behov, hjelper våre eksperter deg.

BenchTop-avtrekksarmer FX BenchTop avtrekks sett Vifter N-serie 

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes