Avsugsarmer for laboratorier og elektronikkindustri

Andre industrier

Nederman tilbyr produkter og løsninger for bærekraftig og økoeffektiv produksjon

Ren luft er en hjørnestein i bærekraftig produksjon. Ulike industrier tilpasser seg  en  verden i endring – mer bærekraftig produksjon, mer fleksible produksjonssystemer og tryggere arbeidsplasser, og med de samme produksjonsstandardene uansett hvor de holder til.

Kundene våre ønsker å styrke lønnsomheten ved å gjøre driften så effektiv som mulig. De ønsker å oppfylle strenge miljøkrav og beskytte de ansatte mot støv og gasser. Nederman kan hjelpe dem på alle disse områdene – det er slik vi skaper verdi.

Vi tilbyr løsninger som oppfyller høye forventninger og skiftende behov, hjelper kundene med å effektivisere produksjonen og arbeidsmiljøet, og reduserer miljøbelastningen, ofte i et 20 års perspektiv. Og vi gjør det til en lavest mulig kostnad over produktets levetid.

Nederman er et verdensledende miljøteknologiselskap med løsninger som filtrerer, rengjør og resirkulerer for å oppnå miljøeffektiv produksjon i krevende industrimiljøer. I mer enn 70 år har Nederman utviklet produkter og løsninger for å redusere miljøbelastningen og beskytte mennesker mot skadelige partikler, fibrer, støv, gass, røyk og oljetåke.

Fordeler ved  Nedermans produkter og løsninger

Nedermans produkter og løsninger bidrar til å redusere miljøbelastningen og skape trygge og rene arbeidsmiljøer, samt styrke effektiviteten i produksjonen.

 

  • Rene og trygge arbeidsmiljøer
  • Mindre  luftforurensning 
  • Mindre miljøavgifter
  • Overholdelse av lover og bestemmelser
  • Bedre kvalitet på sluttproduktene
  • Produksjonseffektivitet
  • Økonomisk administrering av ressurser og avfall
  • Færre driftsavbrudd
  • Optimalisert energiforbruk