Ren luft med Nedermans løsninger for industriell luftfiltrering

Del kunnskapen vår

  • 19.08.2019

    Fordelene med smarte og kommunikative filtersystemer

    Tingenes internett (IoT) og kunstig intelligens fører til omstilling av industrielle prosesser. Ved å samle inn og analysere data for å få nye kunnskaper, kan bedrifter forstå, overvåke og opprettholde ytelsen og kvaliteten i systemene sine som aldri før. Dette gjelder også industrielle filtre.
  • 28.06.2019

    Avtrekkssystemer for kjøretøyeksos gir sikrere arbeidsplasser for utrykningspersonell og mekanikere

    Et effektivt og praktisk eksosavtrekkssystem er avgjørende i arbeidsmiljøer der det forekommer farlige avgasser. Noen utrykningskjøretøy, for eksempel brannbiler, slipper ut dieseleksosgass. Denne gassen inneholder skadelige partikler, som må fjernes på en måte som ivaretar både personalsikkerheten og muligheten til å rykke ut raskt med kjøretøyene i nødssituasjoner.