Oljetåkefiltrering

Løsninger for oljetåkefiltering på arbeidsplassen

Oljetåker gir nesten alltid oljete lokaler, utstyr og produkter. Moderne maskiner for metallbearbeiding kontrolleres ofte av følsom elektronikk og produktiviteten reduseres av ikke-planlagte avbrudd forårsaket av forurensede kretskort. Håndtering av utstyr og produktdeler med en tynn film av olje er ikke akseptabel produktpraksis og definitivt ikke produksjonsvennlig. Å fjerne oljetåke er derfor viktig av hensyn til rensligheten og sikkerheten på arbeidsplassen. 

Oljetåke påvirker helsen til maskinoperatørene, forstyrrer produksjonen og legger seg over alt, noe som gir glatte gulv og arbeidsflater. Nesten all maskinbearbeiding produserer oljetåke. Oljetåke er damp som oppstår når olje brukes til kjøling eller smøring under maskinbearbeiding av metall og noen plastkomponenter. Oljerøyk oppstår når oljen kommer i kontakt med varme maskindeler, fordamper og deretter kondenserer som submikronpartikler. 

Det er viden kjent at eksponering til oljeprodukter over tid eller gjentatte ganger kan være helseskadelig, noe som betyr at god ventilering må være på plass under alle arbeidsforhold. Oljeemulsjon inneholder normalt 90–95% vann, resten er oppløselig olje. Oljetåke består av aerosoler fra olje eller emulsjon av olje/vann. Metallbearbeidingsvæsker av mineralolje er kjent som skjæreolje. Emulsjon inneholder normalt flere ikke oppgitte tilsetninger. 

Bunnsolide løsninger for effektiv luftfiltrering

Nedermans FibreDrain®-løsninger for filtrering av oljedamp er designet for kontinuerlig operasjon i krevende situasjoner. Vår unike FibreDrain®-teknologi sikrer overlegen utskillelse og lang levetid for filtrene, og minimerer dermed de samlede kostnadene og fjerner bekymringer.  Vi har et stort utvalg av filtre som dekker hele spektret, fra våte og middels våte til halvtørre (MQL) og tørre anvendelser. 

Nedermans FibreDrain® oljetåkefiltre har en unik, spesialbehandlet fiberoverflate som gjør at oppsamlede dråper samler seg, vokser seg større der fibrene krysser og til slutt renner av filteret ved hjelp av tyngdekraft. Denne teknologien, også kaldt FibreDrain®, gir bedre effektivitet også under de mest krevende forholdene i kontinuerlig operasjon. 

Filtrene absorberer ikke eller tilstoppes ikke av oljen. FibreDrain® gjør i stedet at luften rengjøres grundig, samtidig som maksimalt med kjølevæske kan samles opp og gjenbrukes.

 

Når kravene er lavere?

Det kan være situasjoner der kravene er lavere. Når maskinene er i drift i korte perioder med lave konsentrasjoner. Eksempler kan være reparasjonsverksteder, små metallbearbeidingsverksteder og maskiner for spesielle produkter. I disse applikasjonene kan Nederman NOM serie betraktes som en løsning hvis kriteriene nedenfor er oppfylt:

  • Ett-skift-operasjoner som lar enheten tømme off-line
  • Kun emulsjonskjølevæsker - ikke for rene oljeapplikasjoner
  • Lave aerosolkonsentrasjoner
  • Maks luftmengde 2800 m³/h

 

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes

Last ned konseptbrosjyren vår om filtrering av oljetåke

Download