Sveiserøyk

Optimer dine industrielle renluftløsninger

Gjennom en kombinasjon av ledende filtreringsteknikker med IoT-tilkobling forbedrer Nederman SmartFilter-løsninger for støv- og røykavsug luftkvaliteten, reduserer driftskostnadene og gjør arbeidsplassen tryggere. Sensorer og kontrollenheter overvåker viktige komponenter slik at systemet fungerer pålitelig og effektivt. I kombinasjon med abonnementer for fjernovervåking, service og support, har du alt du trenger for å ta kontroll over din industrielle luftfiltrering.

Nederman SmartFilter løsninger kan tilpasses slik at den passer perfekt til kundens spesifikke behov med en luftstrøm på opptil 100 000 m3/time. Moduldesignet gir mulighet for frittstående løsninger i tillegg til løsninger med flere filtre for mer omfattende krav. Har du spesifikke krav på grunn av f.eks. begrenset gulvplass eller lav høyde? Fleksibelt design inkludert modulbasert konstruksjon, flere filtermedier og konfigurasjoner, samt et stort utvalg av tillegg og tilbehør, sikrer at din Nederman SmartFilter-enhet leveres med løsninger som dekker fabrikkens unike behov.

Fra guestimater til filtreringsfakta med fremtidssikker teknologi og støtte når du kombinerer Nederman SmartFilter-løsninger for støv- og røykavsug med digital innsikt. Dette er Nedermans bidrag til overgangen til Industry 4.0 og det smarte fabrikkonseptet. Systemene har samme design globalt for optimalt vedlikehold og support. De har full samsvar med globale direktiver, spesielt viktig når det gjelder bruksområder for brennbart støv (ATEX / NFPA). Unngå kostbar nedetid gjennom forebyggende tiltak i tide.

SmartFilter-løsningen er optimert for lang filterlevetid og ukomplisert vedlikehold, lave eierkostnader og effektiv beskyttelse av de ansatte og fabrikken.

Hovedelementene

Smart patronfilterløsning

MPC- og LCP Smartfilters har en ny og innovativ patrondesign (patentsøkt). "Squircle"-formen, som er en mellomting mellom et kvadrat og en sirkel, utnytter det kvadratiske rommet i støvfilteret optimalt, og genererer høyere luftstrøm per m2 gjennom patronen – slik at systemets størrelse og plasskrav reduseres. 

Jevnere vedlikehold og enkelt å skifte filter med front (MCP) eller topp (LCP) tilgang til kassetter. I tillegg gjør fronttilgang til kassetter at installasjonen kan passe under hindringer som tak, kanaler osv. Utskifting uten verktøy med låsemekanisme som dreies en kvart omdreining for å forsegle filteret. Patronene er loddrett montert for å unngå at det samler seg støv på filtermaterialet.

Sensorer og intelligent rensesystem
Sensorer overvåker ytelsen til kritiske komponenter og måler viktige filterparametere, for eksempel trykk, luftstrøm, støvbeholdernivå, utslipp og filterrengjøringssystemytelse. Ulike sensorpakker er tilgjengelige avhengig av bruksområde og produktkonfigurasjon. MCP- og LCP SmartFilters har avansert rensefunksjon med patentert IntelliPULSE™ og UniClean®-teknologi. Rensefunksjonen bidrar til å redusere strømforbruket og forlenge filtermediets levetid.

Digital plattform - IoT Ready

Nederman SmartFilter løsninger er IoT ready, det betyr at det er klargjort for tilkobling til Nedermans skybaserte analyseløsning, Nederman Insight Analytics. Løsningen gir inngående kunnskap om nåværende og tidligere filterytelse, samt varslinger og alarmer ved gitte terskelverdier for rask feilsøking. Den er tilgjengelig både på nettet og som apper for full tilgjengelighet og fleksibilitet. Les mer om våre overvåkingsløsninger og abonnementsplaner her; myAir.

Er du ikke sikker på hvilken SmartFilter som samsvarer med dine behov?

 

Kort sagt – hvorfor trenger du et Nederman SmartFilter?

Løsningen   har mange funksjoner som forlenger filterets levetid og gir lavere totale eierkostnader. Den gir brukerne mulighet til å styre og vedlikeholde filtreringssystemet mer effektivt, og forbedrer fabrikkens produktivitet og de ansattes sikkerhet, sikrer samsvar med gjeldende krav og reduserer strømforbruket. Ta kontakt med vår lokale salgsrepresentant og start prosessen med din spesialtilpassede løsning. Vi er her for deg.

Tilgjengelig for salg i EMEA.

 

Kontakt oss