Rökutsug för svetsning och skärning

Punktutsug vid källan är den effektivaste lösningen för att avlägsna hälsofarliga partiklar vid svetsning och skärning

Där lösningen är praktiskt genomförbar är det bevisat att punktutsug vid källan är det effektivaste sättet att avlägsna svetsrök. Denna metod minskar risken för att operatören utsätts för hälsofarliga rökgaser. 

Det som krävs för lämplig utsugning av svetsrök är ett lättplacerat punktutsug med välkonstruerad huv. Med lämplig utsugseffekt i punktutsuget och en riskmedveten svetsare som placerar rökhuven på rätt sätt blir arbetsmiljön både renare och säkrare.  

Utsugsarmar

Den vanligaste lösningen för utsug av svetsrök är utsugsarmar. Nederman har ett stort utbud av utsugsarmar lämpade för allt från mindre verkstäder till större anläggningar där en räckvidd på över 10 meter krävs. Nederman har ett stort utbud av utsugsarmar för svetsrök i olika modeller som erbjuder full flexibilitet och är enkla att placera i rätt position för den aktuella arbetsuppgiften. Armarna kan anslutas till både stationära och mobila vakuum- och filterenheter.

Utsug monterat på svetspistolen

Som alternativ till utsugsarmar kan pistolmonterade svetsrökkåpor eller inbyggnadsutsug för MIG-svetspistoler användas. Dessa system är konstruerade för att effektivt avlägsna svetsrök utan att påverka skyddsgasen och svetsfogens kvalitet. Vi kan leverera system dimensionerade från några fåtal till hundratals användare.

Utsugshuvar 

Det finns tillfällen då det inte är praktiskt genomförbart att använda punktutsug, t.ex. vid svetsning i stora gods, robotsvetsning, och plasma- eller laserskärning. Dessa system kan kräva omfattande konstruktionsdesign för att maximera utsugningen av rökgaser och minimera luftmängden som sugs ut för att skapa ett energieffektivt system. 

Utsugshuvar och utsugsbord

Ytterligare lösningar för punktutsug vid källan är utsugsbord och utsugshuvar. Utsugsbord och utsugshuvar används oftast för att ersätta traditionella svetsbord vid svetsning i mindre gods eller där utsugsarmar inte är praktiska.

Filtrering av omgivande luft

I fall där punktutsug direkt vid källan inte är möjligt, exempelvis på grund av godsets storlek eller form, kan en viss mängd svetsrök avlägsnas genom filtrering av omgivningsluften. 

Våra produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom svetsröksutsug. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

 
MCP SmartFilter rök- och dammuppsamlare - patronfilter för högt luftflöde LCP SmartFilter rök- och dammuppsamlare - patronfilter för mycket högt luftflöde Utsugsarmar för svetsrök och utsugsenheter Rökavskiljare Rökavskiljare FilterCart FilterBox FMK dammavskiljare Air Purification Tower

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss