Řešení odsávání prachu pro sektor obrábění kompozitních materiálů

Výrobní efektivita při obrábění kompozitů 

Odlučování prachu zlepšuje technický stav strojů a zdraví pracovníků

K poškození a poruchám strojního zařízení dochází nejenom mechanickým opotřebením. Na četnost zásahů údržby a prostoje strojů má vliv také prach  vznikající při obrábění kompozitních materiálů. S řešeními Nederman k odlučování prachu a filtraci lze prach bezpečně a účinně odstranit, ochránit tak výrobní zařízení a zlepšit ochranu zdraví i bezpečnost zaměstnanců, což se promítne ve zvýšení efektivnosti výroby. 

Zaručená kvalita výrobků a povrchových úprav

Čisté výrobní prostředí zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a finální povrchovou úpravu výrobků. I nejmenší prachové částice mohou mít devastující důsledky. Hladké a bezprašné plochy jsou rozhodující k dosažení maximální adheze při spojování součástí z kompozitních materiálů. Tato oblast nesnese žádné kompromisy například ve výrobě dílů letadel či vrtulí pro větrné turbíny. Právě proto si jeden z předních výrobců automobilů a člunů zakoupil vybavení od společnosti Nederman k zajištění co nejlepších výsledků.