Utsugslösningar för kompositbearbetning

Produktionseffektiv kompositbearbetning 

Dammavskiljning skyddar personal och maskiner

Skador på maskiner och olika funktionsfel orsakas  inte enbart av mekaniskt slitage – damm från kompositbearbetning kan påverka  underhållsintervall och driftsäkerheten. Med Nedermans lösningar för utsug och filtrering kan damm avskiljas säkert och effektivt för att skydda produktionsutrustning och anställdas hälsa med förbättrad produktionseffektivitet som resultat. 

Garanterad produktkvalitet och finish

En ren tillverkningsmiljö kan vara avgörande  för produktens kvalitet och finish. Minsta dammkorn kan få förödande konsekvenser. För maximal vidhäftning vid  sammansättning av komponenter i kompositmaterial krävs släta och dammfria ytor. Det här är ett område där inga kompromisser kan tolereras, exempelvis vid tillverkning av komponenter till flygplan eller rotorblad till vindturbiner. Detta är orsaken till att världens ledande bil- och båttillverkare köper utrustning från Nederman för att säkerställa bästa möjliga resultat.