Avsug og håndtering av treavfall i treforedlingsindustrien

Treavfall

Effektiv håndtering av overskuddsmaterialer er en nødvendig del av produktflyten og kan gi virksomheten en stor økonomisk gevinst

Treavfall kan gjenvinnes i nye materialer med god lønnsomhet, (MDF-plater), eller kan gi energi i form av biobrennsel. Trestøvsavsug er en uunnværlig tjeneste for å forbedre luftkvaliteten i arbeidsmiljøer og omkringliggende miljøer og forbedre produktkvaliteten. Nedermans trestøvoppsamlere er pålitelige, veldig effektive og økonomiske. 

Installasjoner for effektiv håndtering av treavfall som er riktig designet har blitt en viktig faktor i treforedlingsindustrien. Nederman, som er verdensledende innenfor industriell luftfiltrering, og har mye erfaring med en rekke ulike trevirkeprosesser, fra sentraliserte produksjonsanlegg til småskalaproduksjon og sluttbearbeiding.

Løsningene våre brukes for å redusere miljøbelastningen fra ulike prosesser i treforedlingsindustri og industrielle prosesser, og bidrar til en mer effektiv produksjon.