Gylne muligheter for Schalins

Schalins hadde problemer med for dårlig avtrekk av oljetåke fra arbeidsmiljøet og gullstøv som ble sittende i rørsystemene. Resultatet var et usunt arbeidsmiljø med fare for allergier og tapt fortjeneste. For å skape en sunnere arbeidsplass og redusere vedlikeholdskostnadene valgte Schalin å bruke Nedermans Filtac OSF 2000-filter med oppfanger for gullstøv og pulver.

Kundenavn: Schalins Rings
Land: Sverige
Produkt: Filtac OSF 2000
Viktigste fordeler: Sunnere arbeidsmiljø

Siden 1944 har Schalins Rings vært lidenskapelig opptatt av å lage forlovelsesringer, gifteringer  og andre typer ringer. Det har skjedd mye siden den  gang, og kontinuerlig utvikling og dyktige hån dverkere har gjort denne familiebedriften til  en av Skandinavias største produsenter av ringer i d ag. 

På fabrikken i Østersund, i hjertet av Sverige, smelt es gullet i selskapets egen smelteovn, og produ ksjonsprosessene inkluderer alt fra legering , innsetting av edelstener og polering til gr avering. Miljøet er veldig vikti g i Schalins, og selskapet tar ekstra forholdsregle r for å sikre at miljøbelastningen er så liten  som mulig i alle ledd av produksjonen og at metal let ikke går til spille.

Utfordringer

Schalins hadde problemer med for dårlig avtrekk av oljetåke  fra arbeidsmiljøet og gullstøv som ble sittende i rørsyst emene. Resultatet var et usunt arbeids miljø med fare for allergier og tapt fortjeneste.

Årsak/konsekvens

Schalins ønsker å skape et sunnere arbeidsmiljø og redusere  vedlikeholdskostnadene.

Løsning

Nedermans løsning inkluderer Nederman Filtac OSF 2000 med oppsamler for gullstøv og pulver. Med på kjøpet får de rå d fra Nederman om restrukturering av deler av prosessen  for å effektivisere produksjonen.