511A

Støvsuger designet for innsamling av væsker og slam.

Enkelt beholdersystem utviklet for innsamling av væsker og slam. Beholderen samler og beholder en stor mengde materialer. Enheten har en bunndreneringsventil for enkel tømming av væsker. Beholderen, som er utstyrt med en 2" dreneringsventil, er festet til en vippbar vogn for å lette tømmingen. Trallen er egnet for håndtering av gaffeltruck. For å forhindre overfylling av væsker, er beholderen utstyrt med en flottør som stopper sugingen når beholderen er full.

  • Høy materialkapasitet
  • Enkel materialtømming med vippbar beholder.
  • Enkel håndtering
  • Flottør hindrer overfylling av væsker
  • Gaffeltruckhåndtering

Teknisk data
Sertifiseringer CE
4,3 Nm3/min
51
12
330
-68
77.0
Avklaring av teknisk informasjon Med PVC ,tannet munnstykke og rengjøringssett.
Slangetype PVC