Nové vysoce výkonné filtry pro FilterBox a FilterCart

Mobilní odsavače prachu a zplodin s optimalizovanou filtrační technologií - nanovlákna a ePTFE - pro vysoce náročné aplikace

Aktualizovali jsme naši řadu mobilních odsavačů prachu a zplodin - FilterBox a FilterCart - s optimalizovanou filtrační technologií nanovláken a ePTFE pro delší intervaly čištění a delší životnost.

Mnohé průmyslové procesy generují kontaminaci ovzduší nebo zařízení  v podobě zplodin, prachu a částic. Polétavé znečišťující látky mohou být nebezpečné  pro lidské zdraví a je důležité ujistit se, že jsou odsávány u zdroje dříve, než dosáhnou zónu dýchání. Riziku jsou vystaveni nejen pracovníci v nebezpečných prostředích, , ale i výrobní zařízení a finální produkty jsou negativně ovlivněny nedostatkem přiměřených bezpečnostních opatření.

Důležitost kontroly zplodin a prachu

Zplodiny, prach a částice jsou generovány mnoha různými způsoby. Typickými zdroji jsou zplodiny svařování nebo prach vznikající při řezání, broušení, pískování nebo manipulaci s práškovými materiály. Společnost Nederman nabízí vše od jednotlivých produktů až po kompletní systémy. Bez ohledu na to, jak váš proces vypadá, můžeme vám doporučit kompletní řešení z našeho rozsáhlého portfolia produktů určených pro konkrétní řešení, které vám pomůže převzít kontrolu nad vzduchem ve vaší továrně.

Mobilní odsavače zplodin a prachu

Je-li klíčem k úspěchu mobilita, flexibilita a kompaktní rozměry, je mobilní řešení často nejlepším způsobem, jak se vyhnout vystavení znečišťujícím látkám. Řada mobilních odsávacích jednotek zplodin a prachu Nederman FilterBox a FilterCart se snadno přemísťuje po vaší továrně kamkoli, kde je odsávání zapotřebí. Jednotky FilterBox a FilterCart majíuživatelsky příjemnou konstrukci založenou na prověřené technologii s jednorázovými nebo regenerovatelnými filtry pro dlouhou životnost mezi výměnami filtrů. Jejich univerzálnost z hlediska kapacity, funkcí a typů filtrů jim umožňuje dosahovat optimálních výkonů ve většině aplikací.

Společnost Nederman má kompletní řadu filtračních médií ke splnění požadavků prakticky jakékoli aplikace vytvářející prach či zplodiny:

Netkaný polyester (PET) – regenerovatelný pro FilterBox M a FilterBox A
Nanovlákno – jednorázové pro FilterCart+ a regenerovatelné pro FilterBox A+
ePTFE – regenerovatelný pro FilterBox A++

Nanovláknová technologie pro lepší odsávání zplodin svařování

Filtrační nanovláknové médium Nederman ideálně vyhovuje efektivnímu zachycování zplodin vznikajících při procesech svařování a užívá se nejen ve větších filtrech, ale je nyní k dispozici také v mobilních produktech jako jsou FilterCart+ (jednorázové filtry) a FilterBox+ (regenerovatelné filtry).

Nanovláknová technologie je tvořena tenkou vrstvou syntetických vláken nanesenou na povrch patentované základní desky filtru. Tato jemná vrstva je mimořádně účinná při zachycování částic menších než jeden mikron, které jsou člověkem vdechnutelné, a v závislosti na procesu mohou také obsahovat karcinogeny, jako například šestimocný chrom.
Protože nanovlákno zachycuje malé částice na povrchu dříve, než mohou proniknout do základní vrstvy a zanášet ji, významně se zlepšuje schopnost čištění filtru.

Najděte řešení pro své potřeby

V naší brožuře "Mobilní odsavače prachu a zplodin"  naleznete specifičtější informace a technické detaily o různých verzích jednotek FilterCart a FilterBox včetně tabulky přímého vzájemného porovnání, která vám usnadní rozhodování o tom, jaká řešení potřebujete. 

VYLEPŠETE svou starou jednotku FilterCart nebo FilterBox nejnovějšími médii z nanovlákna nebo ePTFE

Nové nanovláknové kazety NANOFIBRE pro FilterCart+ jsou zpětně kompatibilní, takže stejného výkonu, jaký má náš nejnovější produkt, můžete dosáhnout jednoduše zakoupením nové filtrační kazety.

Všechny jednotky FilterBox lze modernizovat naší novou vysoce účinnou kazetou ePTFE a všechny jednotky FilterBox s pneumatickým čištěním lze modernizovat pomocí nových kazet NANOFIBRE.

Kontaktujte naše odborníky na filtraci , chcete-li se dozvědět více o upgradu.

 

Nové vysoce výkonné filtry pro FilterBox a FilterCart

Kontaktujte nás