Mobila damm- och rökutsug med optimerad filterteknik – nanofiber och ePTFE - för krävande tillämpningar

Vi har uppdaterat vårt sortiment av mobila damm- och rökutsug - FilterBox och FilterCart - med optimerad nanofiber- och ePTFE-filterteknik för längre rengöringsintervall och längre livslängd

Många industriella processer genererar föroreningar i luften eller i anläggningarna i form av ångor, damm och partiklar. Luftburna föroreningar kan vara farliga för människors hälsa och det är viktigt att se till att de extraheras vid källan innan de når andningszonen. Det är inte bara arbetare som är utsatta ioskyddade miljöer – även produktionsmaskiner såväl som slutprodukter påverkas negativt av bristfälliga skyddsåtgärder.

Vikten av kontroll av rök och damm

Ångor, damm och partiklar bildas på många olika sätt. Typiska källor är svetsrök eller damm från skärning, slipning eller hantering av pulver. Nederman erbjuder allt från enskilda produkter till kompletta system. Oavsett hur din process ser ut kan vi rekommendera en komplett lösning från vår omfattande lösningsspecifika produktportfölj som hjälper dig att ta kontroll över din fabriksluft.

Mobila rök- och dammutsug

När mobilitet, flexibilitet och ett kompakt fotavtryck är avgörande är en mobil lösning ofta det bästa sättet att undvika föroreningsexponering. Nedermans FilterBox- och FilterCart‑sortiment med mobila rök- och dammutsugsenheter är enkla att flytta runt i fabriken där utsuget behövs. FilterBox och FilterCart har enanvändarvänlig design som bygger på beprövad teknik med engångsfilter eller rengöringsbara filter för lång livslängd mellan filterbyten. Deras mångsidighet vad gäller kapacitet, funktioner och filtertyper gör att de kan fungera optimalt i de flesta tillämpningar.

Nederman har ett komplett utbud av filtermedia som uppfyller kraven för nästan alla typer av damm- och ångtillämpningar:

Spunbond Polyester (PET) - rengöringsbar för Filterbox M och Filterbox A
Nanofiber – för engångsbruk till FilterCart+ och rengöringsbar för Filterbox A+
ePTFE – rengöringsbar för Filterbox A++

Nanofiberteknik för bättre utsug av svetsrök

Nederman nanofiberfiltermedia är perfekt för effektiv utsugning av rök som bildas under svetsningsprocesser och används inte bara i större filter utan även i mobila produkter som FilterCart+ (engångsfilter) och FilterBox+ (rengöringsbara filter).

Nanofibertekniken består av ett tunt lager syntetfibrer som läggs på ytan av ett patentskyddat filterbasark. Detta fina lager är extremt effektivt för att fånga upp submikronpartiklar som är respirabla för människor och kan, beroende på processen, även innefatta cancerogener som hexavalent krom.
Eftersom nanofibern fångar upp de små partiklarna på ytan innan de kan tränga igenom och täppas till i baslagret förbättras filtrets rengöringsförmåga avsevärt.

Hitta lösningar för dina behov

I vår broschyr ”Mobila damm- och rökutsug”  hittar du mer specifik information och tekniska detaljer om de olika FilterCart- och FilterBox-versionerna, inklusive ett jämförande ark som gör det lättare att välja de lösningar du behöver. 

UPPGRADERA din gamla FilterCart eller FilterBox till våra senaste nanofiber- eller ePTFE-medier

De nya NANOFIBER-patronerna till FilterCart+ är bakåtkompatibla så att du kan få samma prestanda som vår senaste produkt genom att helt enkelt köpa en ny filterpatron.

Alla FilterBox kan uppgraderas med vår nya högeffektiva ePTFE-patron och alla FilterBox med pneumatisk rengöring kan uppgraderas med de nya NANOFIBER-patronerna.

Kontakta våra filtreringsexperter om du vill veta mer om uppgraderingen.

 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss