Övriga branscher

Nederman utvecklar produkter och lösningar för hållbar och eko-effektiv produktion.

Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion. Industrier har börjat anpassa sig till en värld i förändring – produktionen blir renare, effektivare, flexiblare och säkrare – och globala företag tillämpar samma tillverkningsstandarder över hela världen.

Våra kunder vill förbättra lönsamheten genom att effektivisera sina processer i största möjliga mån. De vill uppfylla stränga miljökrav och skydda sina anställda mot damm och rök. Nederman kan hjälpa till på samtliga punkter – det är så vi skapar värde.

Vi erbjuder lösningar som uppfyller högt ställda förväntningar och möter förändrade behov. Vi hjälper kunder maximera produktionseffektiviteten, förbättra arbetsmiljön och minska miljöpåverkan, ofta under 20 år eller mer. Och vi gör det till lägsta möjliga kostnad under produktens livscykel.

Nederman är ett världsledande miljöteknikföretag som levererar lösningar som filtrerar, rengör och återvinner för att stödja hållbar produktion i krävande industrimiljöer. I över 70 år har Nederman utvecklat produkter och lösningar som minskar miljöpåverkan och skyddar människor mot hälsofarliga partiklar såsom damm, rök och oljedimma.

Fördelar med Nedermans produkter och lösningar

Nedermans produkter och lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan, skapa en säker och ren arbetsmiljö samtidigt som de ökar produktionseffektiviteten.

 

  • Ren och säker arbetsmiljö
  • Minskning av luftföroreningar 
  • Lägre miljöavgifter
  • Efterföljande av lagar och bestämmelser
  • Förbättrad kvalitet på den färdiga produkten
  • Produktionseffektivitet
  • Ekonomisk hantering av material och spill
  • Förbättrad drift
  • Optimerad energianvändning


 

 

 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss