Control and Monitoring Systems

Optimised filtration performance through intelligent airflow control

Nederman SAVE erbjuder den ultimata optimeringen och prestandaförbättringarna till ditt nya eller befintliga industriella filtreringssystem. Genom att använda driftsinformation från maskiner eller processer bestämmer den mängden luft och tryck som krävs för korrekt stoftavskiljning och säker materialtransport, vilket resulterar i minskad energiförbrukning, brand- och explosionsrisk samt underhållstid. Denna mångsidiga teknologi kan optimera filtreringssystem för olika processer såsom trätillverkning, svetsning och applikationer för torrt damm. Nederman SAVE stödjer även industrier i deras omvandlingsarbete genom att tillhandahålla lösningar för energihantering, efterlevnad, hälsa och säkerhet samt processdataspårning för automatisering, digitalisering och Industry 4.0 investeringar.
Insight Control och and Monitoring solutions tillhandahåller en omfattande kontroll- och övervakningsplattform för filtreringssystem. De använder Insight Control, en digital pekskärmskontroll som driver systemet, samlar in sensordata och presenterar det i ett användarvänligt gränssnitt. Styrenheten uppfyller industrilarmstandarder och fungerar som en inkörsport för att ansluta till Nedermans molnbaserade IIoT-plattform, Insight. Denna teknologi optimerar filtreringssystem för olika processer, inklusive trätillverkning, svetsning och torrdammapplikationer.