Eksosavtrekk for kjøretøyer

Smøreutstyr

Tilførselssystemer for olje, smøremidler og væsker for kostnadseffektiv og trygg smøring

Nedermans tilførselssystemer for olje, smøremidler og andre væsker gir hvert kjøretøy akkurat riktig mengde og er et nøyaktig utgangspunkt for fakturering. Systemene distribueres fra sentral tank til kjøretøyer og arbeidsstasjoner, der de er lett tilgjengelige fra ulike slangetromler. Systemene inkluderer også utstyr som gjør arbeid i smøregraven til en renere og tryggere affære.

Konstant slitasje gjør utstyret mindre effektivt og kan utgjøre en helserisiko. Regelmessig serviceettersyn og utskifting av slitte deler er avgjørende for å unngå kostbare driftsavbrudd og irriterende avbrytelser. Maksimer utstyrets oppetid, ivareta helse og sikkerhet, og gi utstyret lengre levetid. Slange- og kabeltromler gir god ergonomi og gjør arbeidsplassen mer effektiv. 

Tilførselssystemer for olje, smøremidler og væsker for smøring.