Nederman bidrar til morgenkaffen

Joh. Johannson Kaffe AS har bygget helt nye produksjonslokaler i Vestby. Fabrikken tar inn råkaffe i den ene enden og leverer ut ferdigpakket kaffe i den andre. Medfører mye støv og kafferester I lokalet.

Løsning

Høyvakuumaggregat FlexPak 800. Forutskillersyklon på tippbar tralle med elektrisk operert heve og senkeanordning for tømming. Ca. 170 m høyvakuum rørsystem med dimensjonen Ø102-76- 63mm. 6 Stk. Høyvakuumtromler med 10m d51mm sugeslange og mikrobrytere. 12 Stk. KV50 klafflokkuttak med mikrobrytere. Det aktuelle Nederman Høyvakuumanlegget dekker behovet for støvsuging i og rundt produksjonsutstyret i pakkeavdelingen.