Eksosavsug for kjøretøy ved Istanbul lufthavn (utrykningsstasjon)

Extração de gases de escape em veículos de emergência

Brannmannskapene ved Istanbul International Airport (IGA) hadde, i likhet med alle andre brannstasjoner, problemer med å håndtere den giftige dieseleksosen som brannbilene produserte og som utsatte brannmennene for helsefarer. IGA, som er en prisvinnende flyplass og et viktig senter i skjæringspunktet mellom Asia, Europa og Midtøsten, tok kontakt med Nederman for å få hjelp til å kontrollere luftkvaliteten på flyplassen og sikre et trygt arbeidsmiljø for brannmannskapene. Nedermans system for eksosavsug for utrykningsstasjoner ble installert – den mest effektive løsningen for å fange opp og eliminere eksosgasser fra kjøretøy.

Er eksos fra kjøretøy farlig?

Hver gang brannbilen starter, slippes tusenvis av farlige gasser som inneholder kreftfremkallende og forurensende stoffer som benzen, arsen, formaldehyd og nitrogenoksid ut i brannmannskapenes arbeidsmiljø og spres deretter rundt inne på og utenfor flyplassen. Eksponering for eksos fra kjøretøyer er et vanlig problem på utrykningsstasjoner og dermed en utfordring for IGA-brannmennene. Helseproblemer forbundet med eksponering for dieseleksos inkluderer irritasjon i nese og øyne, hodepine, tretthet, kvalme, inflammatoriske endringer i luftveiene, endringer i respirasjonsfunksjonen og redusert lungekapasitet. For å hindre at brannmannskapene inhalerer giftige gasser, må eksosen trekkes ut direkte fra kilden. Samtidig må brannbilene være klare så raskt som mulig i en nødsituasjon, og avtrekkssystemet må ikke bidra til forsinkelser eller at brannmannskapet bruker lenger tid på å rykke ut.

Eksosavsug for kjøretøy ved utrykningsstasjoner

For å skape et trygt og sunt arbeidsmiljø på IGA-brannstasjonen installerte vi Nederman Magna Track HS-systemet. Magna Track HS er et eksosavtrekkssystem for utrykningsstasjoner med høyfrekvente/raske kjøringer og eksosavsug rett fra eksosrøret. Systemet starter automatisk når brannbilen starter og følger bilen til utgangen av stasjonen, der det automatisk kobles fra eksosrøret. Magna Track HS kan enkelt og ergonomisk kobles til eksosrøret når brannbilen kjører inn på stasjonen igjen. Den automatiske tilkoblingen sikrer mindre slitasje på utstyret og installasjonen i taket på stasjonen sikrer at ingen deler av systemet blir liggende på gulvet og overkjørt og skadet av brannbilene.

Vi er svært fornøyde med Nedermans systemer. De bidrar til et renere arbeidsmiljø og beskytter helsen til våre ansatte, sier IGA Maintenance Chief

Fordelene med Nederman eksosavsug for kjøretøy

  • Sikker kontroll av luftkvaliteten med automatisk ventilasjon når kjøretøyet starter
  • Enkel programmering med enkel og ergonomisk tilkobling av sugemunnstykker
  • Praktisk styring av start/stopp for vifte
  • Eksosavsug direkte fra eksosrøret

Hvilken verdi har avtrekkssystemet for utrykningsstasjonen?

  • Sikker og ergonomisk arbeidsplass
  • Sunnere arbeidsmiljø for de ansatte
  • Mindre slitasje på utstyret

Kontakt din lokale ekspert på ren luft for å finne ut hvordan du kan skape et sunnere arbeidsmiljø på brann- eller utrykningsstasjonen.

Skrevet av

Furkan Bilgiseven
Senior Project & Sales Engineer

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes