Volmax går for kvalitet

Volmax er forhandler av Volvo nyttekjøretøy og en av Norges største lastebilforhandlere med stort fokus på kvalitet. Volmax satser sterkt for fremtiden, og bygger flere nye toppmoderne verkstedanlegg.

Oppdrag

I disse skal det distribueres diverse oljer og væsker til sentrale tappepunkt I verkstedene, med nødvendig registrering av type og mengde. I tillegg måtte det håndteres spillolje og spillglykol fra smøregraver og sentrale tømmepunkt i verkstedet. Videre behov løsninger for avsug av eksos I ADR/Servicehall, EU løp og hovedverksted.

Løsning

Det ble levert luftdrevne oljepumper med trykkforsterkning 5:1, kapasitet 38 l/min for fire oljekvaliteter samt blandepumper for glykol og spylervæske. Videre membranpumpe for diesel, samt fettpumper 60:1 for ¼ fat i tårn. Pumpene ble montert på vegg i eget oljerom, og pumper væsker fra tanker, IBC containere og 200 l fat, spilltanker plassert innendørs i eget rom I første etasje. Alle olje/Væskekvaliteter er tilknyttet måle og registreringssystem med transaksjoner for tappet olje/Væske direkte på kundefaktura via` tilknytning til GDS Fusion programvare. Komplett nivåovervåkning som varsler ved lavt nivå, og stenger pumper ved tomme beholdere og fulle spilltanker. Tromler for alle væskekvaliteter samt trykkluft med 15 og 20 m slange ble montert på servicetårn, vegger og service/PKK graver. På enkelte av servicetårnene ble det også montert kar for tømming av spillolje/Spillglykol, med egne pumper/Automatikk. I servicegraver ble det montert pneumatisk hev/Senkbare mottakere flyttbare I hele gravens lengde for spillolje og spillglykol, alle tilknyttet egen pumpe med automatikk og nivåvarsling/Pumpestenging ved full tank. Avsugsarm for støv/røyk ble montert I tak ADR løp, for eksempelvis rengjøring av.

Kjøleaggregat, og evakuering av evt. utslipp kjølegass. 35 m eksosskinner med egne vifter ble montert for PKK og ADR løp Det ble også montert eksostromler med innebygget spjeld og mikrobryter I hovedverksted, nybil, og karosseriavdeling viften tilknyttet frekvensomformer. Dette sørger for minimalt uttrekk av varmluft, og en energivennlig løsning, da viften stopper automatisk når eksosslange er rullet opp på trommel, og frekvensomformeren regulerer viftekapasitet etter behov/Avsugspunkt I bruk.

Tall og fakta Volmax Furnes

  • Ca. 2000 m slanger i gulv for oljer, væsker og smørefett.
  • Ca. 300 m rør Ø28-Ø54 mm for oljer og væsker
  • 17 Pumper for oljer, fett, diesel, spillvæsker, kjøl og spylervæske
  • 94 Slangetromler for oljer, væsker, fett og luft
  • 3000 og 5000 l tanker med kar i stål for motoroljer
  • 1500 l og 3000 l tanker for spillglykol og spillolje
  • 6 servicetårn med eksostrommel, slangetromler for oljer/Væsker, luft,
  • 60 Kg spann for smørefett plassert i servicetårn.
  • To Eksosskinner, 35 m lengde, vogn med spjeld/Balanseblokk for ADR og PKK løp
  • Totalt 12 eksostromler 10 m/Ø150 mm for: Karrosseriavdeling, Nybil, verksted og ADR/PKK løp