Velg riktig avsugsløsning for sveiserøyk og gass

Wellding fume extraction

Hvordan oppnå sikker og lønnsom sveising? Nederman tilbyr ulike løsninger for å fjerne skadelig støv, røyk og gasser. Hvilken løsning som er riktig for deg avhenger av hvilken sveisemetode som brukes og hvor ofte. Der det lar seg gjøre, er punktavsug den mest effektive metoden for å samle opp og fjerne gass og røyk fra sveising. Risikoen for at sveiseren eller operatøren utsettes for skadelige gasser minimeres.

De viktigste komponentene for god oppsamling ved kilden er et riktig plassert røykavsug med en godt designet hette, god nok luftgjennomstrømning og en påpasselig sveiser som plasserer hetten slik at de skadelige gassene suges bort fra luften de puster inn og hindres fra å spre seg i lokalene.

Avsugsløsning er for sveisegasser og støv

 1. Mobile avsugs-/filterenheter
  En kostnadseffektiv og fleksibel løsning dersom en fast installasjon ikke er mulig eller ønskelig

 2. Fastmonterte avsugsarmer
  Ergonomisk og økonomisk løsning for flere faste sveisestasjoner

 3. Avsug montert på verktøy
  Avsug for sveisegass montert på sveisepistol. Alltid tilgjengelig når du sveiser.

 4. Avtrekksbord
  Brukes når du trenger en frittstående sveisestasjon uten arm. Egner seg for kontinuerlig sveising av mindre artikler.

 5. Løsninger for sveiseroboter
  Avsugsdysene er montert direkte på sveiseutstyret eller hetter er montert for å beskytte både følsom elektronikk og operatører.  Løsningene 1–3 er de vanligste for middels til små arbeidsstasjoner.
   

Les mer Nedermans avsugsløsninger for sveiserøyk i vår Hurtigveiledning

Vi har i samarbeid med ledende eksperter på sveising lage t en 30 siders veiledning for å hjelpe deg med å sveise på en sikker og effektiv måte. Veiledningen dekker emner som helserisiko, farlige stoffer og avsugsløsninger for sveiserøyk. Finn ut mer i "Farer og løsninger forbundet med sveiserøyk" >>