Filtrering av oljetåke med den unike FibreDrain® teknologien

Hvorfor er filtrering av oljetåke nødvendig for kontinuerlig drift?

Oljetåke resulterer nesten alltid i oljete lokaler, utstyr og produkter. Moderne metallbearbeidingsmaskiner kontrolleres ofte av sensitiv elektronikk og produksjonstakten reduseres av ikke-planlagte forstyrrelser forårsaket av forurensede kretskort. Håndtering av utstyr og produkter som er belagt i en tynn film med olje er ikke en akseptabel arbeidspraksis og definitivt ikke produksjonsvennlig. Å fjerne oljetåke er derfor viktig for sikkerhet og renslighet på arbeidsplassen.

Problemene med oljetåke

Oljetåke påvirker helsen til maskinoperatørene forstyrrer produksjonen og legger seg overalt i produksjonslokalet, noe som resulterer i glatte gulv og arbeidsflater. Nesten alle maskineringsoperasjoner skaper oljetåke til en viss grad. Oljetåke er aerosol som dannes når olje brukes til avkjøling eller smøring under maskinering av metall og noen plastkomponenter. Oljerøyk dannes når olje kommer i kontakt med den varme bearbeidede overflaten, fordamper og kondenserer som mikroskopiske partikler.

Det er velkjent at langvarig og gjentatt eksponering for oljeprodukter kan være helseskadelig, noe som betyr at god ventilasjon må sikres under alle arbeidsforhold. Oljeemulsjoner inneholder vanligvis 90-95% vann, og den resterende er løselig olje. Oljetåken består av aerosoler fra olje eller olje / vann-emulsjon. Mineraloljebaserte metallbearbeidingsvæsker er kjent som skjæreoljer eller rene oljer. Emulsjoner inneholder vanligvis et antall ikke kjente tilsetningsstoffer.

Bunnsolide løsninger for effektiv luftfiltrering

Nederman-løsninger for filtrering av oljetåke er designet for kontinuerlig drift i krevende applikasjoner. Vår unike FibreDrain®-teknologi sikrer overlegen separasjonsytelse, lang levetid på filtermaterialet og minimerer dermed de samlede kostnadene og sikrer total trygghet. Et bredt utvalg av filtre som dekker hele spekteret fra våt til middels våt og halvtørr (MQL) og tørr applikasjoner er tilgjengelig.

Nederman oljetåkefiltre har en unik spesialbehandlet fiberoverflate som lar de samlete dråpene koble sammen, vokse i fiberkryss og til slutt drenere ut av filtermediet med hjelp av tyngdekraften. Denne teknologien, kalt FibreDrain®, sikrer overlegen effektivitet selv under de mest utfordrende forholdene i kontinuerlige operasjoner.

Filtrene absorberer ikke eller blir tette av oljen. I stedet, takket være FibreDrain®, blir luften grundig rengjort og en maksimal mengde kjølevæske kan fanges opp og brukes igjen.

Nederman FibreDrain oljetåkefilter

  • Unik FibreDrain®-teknologi sikrer topp ytelse i kontinuerlig drift
  • Eksepsjonell væskedreneringskapasitet sikrer maksimal oppfanging av kjølevæske og reduserer kjølevæskeforbruket
  • FibreDrain-designet sikrer lang filterlevetid og dermed lave driftskostnader
  • Stort utvalg av filtersammensetninger som passer de fleste bruksområder
  • Skreddersydde modulbaserte systemer for store sentraliserte systemer
  • Fremtidssikker. Kan tilpasses fremtidige endringer i behov

Våre Nederman FibreDrain® oljetåkefiltre kan brukes til emulsjon (oljetåke), ren olje (oljerøyk) og MQL-applikasjoner.

Hvordan det fungerer

Nederman FibreDrain® oljetåkeløsninger fanger oljetåke og oljerøyk ved kilden, dvs. direkte ved metallbearbeidingsmaskinen enten lukket eller åpen. Den oljebestandige luften føres gjennom lagene med komprimert filtermedium med lav hastighet.

Luftstrømmen kommer inn i bunnen av filterenheten og passerer oppover gjennom filterpatronene. Filterlagene er progressiv når det gjelder filtreringsegenskaper, noe som betyr at jo mindre partikkelen er, desto lenger vil den trenge gjennom filtrene i luftstrømningsretningen. Den fangede tåken drenerer fra filteroverflaten ved hjelp av tyngdekraft ned i filterhusets sump.

Hvis du vil lære mer, ser du denne videoen.

Kontakt oss

Vi har lang erfaring med ulike utfordringer i ulike bransjer og våre eksperter er svært kunnskapsrike, hjelpsomme og profesjonelle. Hos oss kan du føle deg trygg på at vi tar vare på deg og dine behov. Du er alltid velkommen til å kontakte oss med alt fra enkle til mer kompliserte spørsmål. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan vi kontaktes

Last ned konseptbrosjyren vår om metallbearbeiding

Download