Filtrering av oljedimma med den unika FibreDrain®-teknologien

Varför behövs oljedimavskiljare för kontinuerlig drift?

 

Oljedimma skapar inte bara en oljig beläggning på golv, utrustning och produkter. Moderna metallbearbetningsmaskiner styrs dessutom av känslig elektronik och produktionen kan störas av plötsliga driftstopp orsakade av smutsiga kretskort nedsmutsad styrelektronik. Känsligheten för driftstopp ökar dessutom naturligtvis med beläggningen i maskinerna och det är numera mer regel än undantag att de flesta maskiner körs i kontinuerlig drift, dygnet runt. Att behöva hantera utrustning och produkter täckta med en tunn oljebeläggning är inte god arbetspraxis och definitivt inte produktionsvänligt. Avskiljning av oljedimma är därför nödvändig för en ren och säker arbetsplats.

Problem orsakade av oljedimma

Oljedimman påverkar maskinoperatörernas hälsa, orsakar störningar i produktionen och lägger sig som en hinna på alla ytor och gör golv och ytor hala. Praktiskt taget all maskinell bearbetning genererar oljedimma i någon utsträckning. Oljedimma är en aerosol som bildas när olja används till kylning eller smörjning vid maskinell bearbetning av metall och vissa plastsorter. Oljerök bildas när oljan kommer i kontakt med den heta bearbetade ytan, förångas och kondenseras föra att bilda mikroskopiska partiklar. 

Det är ett välkänt faktum att långvarig och upprepad exponering av oljebaserade produkter är hälsofarligt, vilket betyder att god ventilation krävs under alla arbetsförhållanden. Oljeemulsioner innehåller i regel omkring 90-95 % vatten. Oljedimma består av aerosoler från olja eller emulsion bestående av olja/vatten. Mineraloljebaserade metallbearbetningsvätskor kallas skäroljor eller raka oljor. Emulsioner innehåller normalt ett antal odeklarerade tillsatser, t.ex. för att minimera bakteriepåväxt, förändra viskositet etc.

Framtidssäkra lösningar för högeffektiv luftfiltrering

Nedermans lösningar för filtrering av oljedimma är konstruerade för kontinuerlig drift i krävande produktionsmiljöer. Vår unika avskiljningsteknik FibreDrain® säkerställer högeffektiv separation filtrering och lång livslängd på filter vilket minimerar dina totalkostnader och ger ökad trygghet. Vi erbjuder ett brett sortiment av filter som täcker allt från viskösa till torra partiklar, men även filter för blandade tillämpningar, tex MQL med specialfall som vi kallar SemiDry och Medium Wet..våta till medelvåta och semitorra (MQL) och torra tillämpningar.

Nedermans oljedimfilter har en helt unik specialbehandlad fiberyta som gör att uppfångade oljepartiklar flyter samman agglomererar och bildar allt större droppar så att de slutligen rinner ut ur filtret tack vare tyngdkraften. Denna teknik kallas FibreDrain® och säkerställer hög effektivitet även under extremt krävande förhållanden vid kontinuerlig drift.

Dessa filter absorberar inte oljan och blir inte igensatta. Tack vare FibreDrain® rengörs luften och maximal mängd skärvätska kan återanvändas.

Nederman FibreDrain® oljedimmafilter 

  • Den unika FibreDrain®-teknologin garanterar höga prestanda även vid kontinuerlig drift
  • Mycket goda dräneringsegenskaper möjliggör maximal återvinning av skärvätskorna och reducerar därigenom konsumtionen
  • FibreDrain®-teknologin garanterar lång filterlivslängd och därmed låga driftskostnader
  • Många olika filtertyper för att passa de flesta förekommande tillämpningar
  • Modulärt system för stora centrala system 
  • Framtidssäkrad för att kunna anpassas efter nya behov

Nederman FibreDrain® oljedimavskiljare kan användas för processer med emulsion och rak olja, men även där minimalsmörjning används.

FibreDrain® - hur det fungerar?

Nedermans FibreDrain®-produkter fångar upp oljedimman eller oljeröken vid källan, dvs direkt från maskinen, vare sig den är öppen eller kapslad. Den oljebemängda luften passerar sedan filtermaterialet i FibreDrain®-kassetterna med låg hastighet, där även de allra minsta dropparna fångas upp.

Luftströmmen dras igenom oljedimavskiljaren nerifrån och upp genom filtren som utgörs av flera filtersteg som blir allt effektivare. Det innebära att de största partiklarna fastnar tidigt i den progressiva filterstacken och ju mindre partiklarna är desto längre färdas den genom filtren innan den fångas upp. De uppfångade partiklarna agglomererar sedan på fibrernas yta till de blir tillräckligt stora för att dräneras, mot luftströmmen, med hjälp av gravitation.

Kolla in videon för att lära dig mer ...

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss

Ladda ner vår konceptbroschyr för metallbearbetning

Download