Karriär i miljöteknik hos Nederman

Intervju med Marie Nilsson, industridesigner

Kärnan i Nedermans verksamhet handlar om att bidra till hållbar produktion inom en mängd olika branscher. Vi ville ta reda på hur vi arbetar med hållbarhet i utvecklingen av våra produkter och intervjuade därför Marie Nilsson, industridesigner på Nederman.

Hur arbetar du med miljö- och hållbarhetsfokus i utvecklingen av nya produkter?
– Miljö och hållbarhet är faktiskt ett av våra största fokusområden, och det handlar inte bara om miljön utan även om att öka vår konkurrenskraft. Vi anser att det är viktigt att våra produkter uppfyller användarnas behov och levererar mervärde för att vara hållbara, säger Marie Nilsson och fortsätter:
– Under utvecklingsprocessen utvärderar vi hela tiden produkternas miljömässiga påverkan. Genom optimerad funktionalitet och smart design vill vi minimera produkternas miljöpåverkan under dess livstid – från råmaterial, tillverkning och distribution till användning, underhåll och återvinning. 

Är det här ett nytt sätt att arbeta på?
– Inte direkt, vi har faktiskt gjort det här i många år nu, men vi förbättrar förstås vårt arbetssätt inför varje nytt projekt, säger Marie Nilsson.
Företag i en rad olika branscher får en miljövänligare och effektivare produktion tack vare Nedermans stora utbud av produkter och lösningar för industriell luftrening. Nederman strävar hela tiden efter att förbättra sin verksamhet vad gäller hållbarhet. 

Har du något exempel på en produkt som speglar det här tänket kring hållbarhet?
– Nya FilterBox är ett spännande exempel på det här. Vi har bland annat lyckats skapa förbättrad energieffektivitet och minskat mängden material i produktionen, säger Marie. 

Förbättrad hållbarhet inom tre viktiga områden
Tredje generationens FilterBox lanserades för några år sedan och har tagits emot väl på marknaden. FilterBox fångar upp luftburna partiklar och filtrerar dem, och resultatet är en renare och säkrare arbetsmiljö. Nedermans utvecklingsteam har skapat en förbättrad produkt inom framför allt:

1. Energieffektivitet
Mycket arbete har lagts ner på att designa en produkt som har högsta möjliga prestanda med minsta möjliga energianvändning. FilterBox har energibesparande funktionalitet som automatiskt start och stopp, och fläkten uppfyller kraven i EU:s ekodesigndirektiv.
 
2. Resursoptimering
Den nya produkten har 27 procent lägre vikt på grund av att mindre material har använts. Antalet komponenter har dessutom minskats markant, från 115 till 16 jämfört med tidigare version.

3. Smarta funktioner
Den moderna programvaran är designad för att tillåta servicepersonal att fjärrhantera problemlösning, service och uppdatering av produkten. Detta har resulterat i färre serviceresor och därmed minskade koldioxidutsläpp.

Vad är nästa steg?
Av konkurrensskäl vill vi inte avslöja vad vi gör, men jag kan säga att miljöfrågor och hållbar produktion är avgörande och en viktig konkurrensfördel i kampen om kunderna, säger Marie Nilsson och rusar iväg till nästa möte för att prata om framtida förbättringar.