Laboratorier och elektronik

Ren och säker arbetsmiljö i laboratorier och elektronikindustri

Utsugsarmar som installeras i laboratorier avlägsnar föroreningar som t.ex. lösningsmedelsångor  eller andra luftburna föroreningar.      

Vid lödning används ofta en bly- och tennlegering som lödmetall. Blyoxidångor bildas när metallen hettas upp. Enligt OSHA kan personer som exponeras för blyoxidångor  utveckla symptom som tappad aptit, matsmältningsproblem, illamående, kräkning, huvudverk, bukkramp, nervositet eller sömnlöshet. Nedermans utsugsarmar för bordsarbetsplatser är konstruerade för att ge en säker och ren arbetsmiljö och minska hälsoriskerna.  

Utsugsarmar konstruerade för optimal effektivitet och låg ljudnivå 

Nedermans utsugsarmar för bordsarbetsplatser utvecklades med hjälp av datorsimuleringar för att optimera luftflödet och  utsugsegenskaperna. Den unika konstruktionen möjliggör obehindrad  luftströmning och hög effektivitet med mindre och energisnåla fläktar. Ytterligare en fördel är den låga ljudnivån. Beroende på utsugshastighet är ljudnivån minst 5dB lägre än andra utsugsarmar på marknaden.   

Utsug av rök och odörer för alla användningsområden 

Nedermans utsugsarmar för bordsarbetsplatser är lämpade för utrymmen där små, flexibla och lättanvända armar behövs för att avlägsna rök, ångor eller damm. Kemikalie- och läkemedelsanläggningar 

  • Elektronikmonteringsfabriker 
  • Forskningslaboratorier 
  •  Kemilaboratorium i skolor, teknikverkstäder
  • Museumlaboratorier 

Unik manövrerbarhet

Armens två yttersta leder kan roteras och vridas 360°. Detta ger oslagbar flexibilitet i alla riktningar och gör det möjligt att placera utsuget exakt där det behövs. När huven är i önskad position kan den låsas på plats genom att dra åt de två låsrattarna på armlederna. 

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss