Oljedimavskiljare

Varför behövs oljedimavskiljare?

Oljedimma skapar en oljig beläggning på golv, utrustning och produkter. Moderna metallbearbetningsmaskiner styrs av känslig elektronik och produktionen kan störas av plötsliga driftstopp orsakade av smutsiga kretskort. Att behöva hantera utrustning och produkter täckta med en tunn oljebeläggning är inte god arbetspraxis och definitivt inte produktionsvänligt. En oljedimavskiljare är därför nödvändig för en ren och säker arbetsplats. 

Oljedimman påverkar maskinoperatörernas hälsa, orsakar störningar i produktionen och lägger sig som en hinna på alla ytor och gör golv och ytor hala. Praktiskt taget all maskinell bearbetning genererar oljedimma i någon utsträckning. Oljedimma är en aerosol som bildas när olja används till kylning eller smörjning vid maskinell bearbetning av metall och vissa plastsorter. Oljerök bildas när oljan kommer i kontakt med den heta bearbetade ytan, förångas och kondenseras föra att bilda mikroskopiska partiklar.  

Det är ett välkänt faktum att långvarig och upprepad exponering av oljebaserade produkter är hälsofarligt, vilket betyder att god ventilation krävs under alla arbetsförhållanden. Oljeemulsioner innehåller i regel omkring 90-95 % vatten. Oljedimma består av aerosoler från olja eller emulsion bestående av olja/vatten. Mineraloljebaserade metallbearbetningsvätskor kallas skäroljor eller raka oljor. Emulsioner innehåller normalt ett antal odeklarerade tillsatser. 

Oljedimavskiljare

Framtidssäkra lösningar för högeffektiv luftfiltrering

Nedermans lösningar för filtrering av oljedimma är konstruerade för kontinuerlig drift i krävande produktionsmiljöer. Vår unika oljedimavskiljare FibreDrain® säkerställer högeffektiv separation och lång livslängd på filter vilket minimerar dina totalkostnader och ger ökad trygghet. Vi erbjuder ett brett sortiment av filter som täcker allt från våta till medelvåta och semitorra (MQL) och torra tillämpningar. 

Nedermans oljedimavskiljare har en unik specialbehandlad fiberyta som gör att uppfångade oljepartiklar flyter samman och bildar större droppar så att de slutligen rinner ut ur filtret tack vare tyngdkraften. Denna teknik kallas FibreDrain® och säkerställer hög effektivitet även under extremt krävande förhållanden vid kontinuerlig drift.

Dessa filter absorberar inte oljan och blir inte igensatta. Tack vare FibreDrain® rengörs luften och maximal mängd skärvätska kan återanvändas.

 

När kraven är lägre

Det kan finnas situationer då kraven är lägre. Exempel är när maskinerna inte körs i kontinuerlig drift utan bara under korta perioder med låga koncentrationer av aerosol i processluften. Exempel kan vara maskiner i underhållsverkstäder, specialmaskiner eller maskiner för specialprodukter. I dessa sammanhang kan Nedermans oljedimavskiljare (NOM-produkter) vara en lämplig lösning, förutsatt att nedanstående kriterier kan uppfyllas:

  • Kosta driftstider hos maskinen som medger tid för dränering från filtret
  • Skärvätskan är en oljeemulsions (5-10% olja och vatten), inte raka oljor
  • Låga koncentrationer aerosol i processluften
  • Max luftflöde 2 800 m³/h

Våra produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom oljedimavskiljare. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

 
Oljedimfilter OMF/OSF Oljedimfilter NOM

Ladda ner vår konceptbroschyr för metallbearbetning

 

Download

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss