Mobil rökavskiljare för lättare svets- och utsugsapplikationer. Utsugsarmen har en integrerad spotlight för optimal användarvänlighet.
Flexibla och modulära mobila utsug för svetsrök och damm som tillgodoser de flesta behov i samband med svetsrök och icke-explosionsfarligt damm. Kan utrustas med tillbehör för specifika arbetsuppgifter. Kan användas som mobil enhet eller som fast installation.
Rökeliminatorn är konstruerad för att kunna bäras till arbetsområdet. Ansluten till ett svetsaggregat eller till ett utsugsmunstycke suger den ut röken direkt vid källan.
Fume Eliminator 24/7-serien erbjuder mobila enheter för att fånga svetsdamm vid källan, med utsug i svetshandtaget eller munstycken. Den är till för en eller två svetsare, med kontinuerlig drift, automatiskt rensbart filter och med W3-godkännande.
Idealisk lösning för avskiljning av damm och rök i alla typer av industrier. Typiska användningsområden är svetsverkstäder, bilplåtslagerier, byggindustrin, bagerier, industritvätterier osv. L-PAK är också idealisk för rengöring av arbetsplatser och verkstadsgolv.
Ett kompakt patronfilter med inbyggd fläkt och kontrollpanel. Enheten erbjuder effektiv filtrering av rök från svetsning och skärning i kombination med lågt drifttryck.
Fristående vakuumaggregat för utsugning av svetsrök och damm. Utrustad med automatiskt start/stopp och automatisk filterrengöring. Avskiljning med filter i två steg.
Semi-mobilt svetsrökutsug, finns i utförande för montering på svetspistol eller med munstycken för tung industri. Specialutvecklad för arbetsplatser där fasta installationer inte är lämpliga/möjliga. Tack vare en robust och kompakt uppsamlingsbehållare är dessa enheter idealiska för användning inom tung industri , t.ex. skeppsvarv, maskinverkstäder och byggarbetsplatser.
För utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån, kompositmaterial, damm och partiklar. Även lämplig som central utsugsenhet för anslutna arbetsstationer och maskiner.
Högvakuum-dammavskiljare har många olika användningsområden.
Utsugsbord används för utsugning och filtrering av damm från material som komposit, plast, glasfiber och trä som bildas under lättare bearbetningsprocesser som slipning, gradning, ytbehandling, rensning, vägning av ingredienser, osv. Finns i tre olika storlekar.
Kit för utsug av ångor och gaser t.ex. vid limning eller arbete med lösningsmedel. En praktisk och kostnadseffektiv lösning för rök- och gasfri arbetsmiljö i exempelvis laboratoriemiljö och elektronikindustri.
Idealisk för utsugssystem med utsug vid källan. Renar luften från partiklar, rök, damm, gaser och odörer. Typiska användningsområden är TIG- och punktsvetsning, laboratorieutsugning, hantering av livsmedel, odörer och kemikalier.