Mobil rökavskiljare för lättare svets- och utsugsapplikationer. Utsugsarmen har en integrerad spotlight för optimal användarvänlighet.
Flexibla och modulära mobila utsug för svetsrök och damm som tillgodoser de flesta behov i samband med svetsrök och icke-explosionsfarligt damm. Kan utrustas med tillbehör för specifika arbetsuppgifter. Kan användas som mobil enhet eller som fast installation.
För utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån, kompositmaterial, damm och partiklar. Även lämplig som central utsugsenhet för anslutna arbetsstationer och maskiner.
Högvakuum-dammavskiljare har många olika användningsområden.
Rökeliminatorn är konstruerad för att kunna bäras till arbetsområdet. Ansluten till ett svetsaggregat eller till ett utsugsmunstycke suger den ut röken direkt vid källan.
Fume Eliminator 24/7-serien erbjuder mobila enheter för att fånga svetsdamm vid källan, med utsug i svetshandtaget eller munstycken. Den är till för en eller två svetsare, med kontinuerlig drift, automatiskt rensbart filter och med W3-godkännande.
Idealisk lösning för avskiljning av damm och rök i alla typer av industrier. Typiska användningsområden är svetsverkstäder, bilplåtslagerier, byggindustrin, bagerier, industritvätterier osv. L-PAK är också idealisk för rengöring av arbetsplatser och verkstadsgolv.
Fristående vakuumaggregat för utsugning av svetsrök och damm. Utrustad med automatiskt start/stopp och automatisk filterrengöring. Avskiljning med filter i två steg.
Utsugsbord används för utsugning och filtrering av damm från material som komposit, plast, glasfiber och trä som bildas under lättare bearbetningsprocesser som slipning, gradning, ytbehandling, rensning, vägning av ingredienser, osv. Finns i tre olika storlekar.
Kompakt patronfilter för decentraliserad luftrening inomhus i miljöer där luften kan återcirkuleras.
Idealisk för utsugssystem med utsug vid källan. Renar luften från partiklar, rök, damm, gaser och odörer. Typiska användningsområden är TIG- och punktsvetsning, laboratorieutsugning, hantering av livsmedel, odörer och kemikalier.
Konstruerad för frihängande placering och filtrering av lättare damm/rök i en förorenad luftström.
ATEX approved Industrial Vacuum Cleaners to be used for extraction and collection of combustible dust/liquid or to be used in ATEX classified zone.
Kontakta oss