FlexPAK

För utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån, kompositmaterial, damm och partiklar. Även lämplig som central utsugsenhet för anslutna arbetsstationer och maskiner.

FlexPAK
FlexPAK

Frekvensstyrd kompakt dammuppsamlingsenhet med högvakuum för användning i många olika applikationer. Vanligtvis 2-10 användare.

Läs mer
FlexPAK DX
FlexPAK DX

Frekvensstyrd kompakt högvakuum-dammuppsamlingsenhet för användning av brännbart damm. Vanligtvis 2-10 användare.

Läs mer