Dammuppsamling och rengöring

Många industriella processer genererar föroreningar i luften eller i anläggningarna i form av damm och partiklar. Luftburet damm och fina partiklar kan vara farliga för människors hälsa, och det är viktigt att se till att de extraheras vid källan innan det når andningszonen. Om damm och partiklar sprids i anläggningarna krävs korrekt städutrustning.

Damm och partiklar genereras på många olika sätt. Typiska källor är damm från skärning, slipning och hantering av pulver i livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Textil-, trä- och kompositbearbetning kan också frigöra damm och fibrer som är skadliga för mänskliga lungor och kan orsaka allergiska reaktioner eller ännu värre genom att tränga in i huden.

Det finns minst fyra viktiga typer av lösningar för hantering av damm och partiklar:

  • utsugsarmar
  • utsugning på verktyget
  • rengöringsapplikationer
  • allmän luftrening

Förutom damm och partiklar som är farliga för människors hälsa kan de också skapa explosioner. Läs mer om brännbart damm och hur man undviker det.

Utsugsarmar

Utsugsarmar är särskilt lämpliga för lätt luftburet damm och ångor och täcker en mängd olika applikationer. En typisk applikation är vid hantering av olika typer av pulver eller ångor. Svetsapplikation, bagerier, labratorier är några av många exempel där utsugsaramar är en bra lösning. Fördelen med armar är att de är helt flexibla i alla riktningar och enkla att placera, vilket täcker ett stort arbetsområde och / eller betjänar flera arbetsstationer. Armarna är anslutna till ett fläkt- och dammuppsamlingssystem som tar bort föroreningarna från den extraherade luften så att den kan återföras till atmosfären eller återvinnas utan negativa effekter. .

Nederman erbjuder ett brett utbud av armar i olika utföranden, armlängder, slangdiametrar och olika huvdesigner. Olika tillbehör finns för vägg-, tak- eller förlängningsfäste samt ett antal tillbehör, inklusive huvar och spjäll för att förbättra effektiviteten. Besök vår produktsida för att se utbudet av produkter och svetsrökutsugningssida för att läsa mer om detta. 

Utsugningssatser på verktyget

För applikationer som skärning och slipning är utsugningssatser på verktyget det mest effektiva sättet att fånga upp damm och partiklar. Dammet extraheras med hög hastighet direkt från verktyget, vilket undviker att extrahera stora luftmängder och framför allt sprids inte föroreningen runt i rummet. Verktygslösningar är också flexibla, så att masinisterna kan arbeta över större områden.

Nederman erbjuder ett brett utbud av utsugningssatser på verktyget (Tillbehörssats) för mer än hundratals verktyg som används för skärning och slipning mm finns på vår webbplats. Monteringssatser finns för både elektriska och pneumatiska verktyg.

Rengöringsapplikationer

Damm sprids lätt i industrianläggningar. Medan långt ifrån alla är helt farliga är de inte heller friska eller önskade. En del damm är till och med brännbart. Att ta hand om det faktiska dammet eller avfallet är vanligtvis inte svårt och den övergripande tendensen är tydlig: Industriell hushållning blir ett allt vanligare fenomen, vilket också kopplas till en allmän, global utveckling där industrier och anläggningar blir säkrare och mer hållbara. De lösningar som Nederman erbjuder varierar från kompakt utrustning som liten industriell dammsugares – till större, stationära system med specifika underhållstillbehör. Läs mer om Industriell städning.

Allmän luftrening

Luftreningslösningar kan vara ett komplement till extraktionen vid källan och kommer att hålla bakgrundskoncentrationen av svetsrök och andra partiklar så låg som möjligt. Med Nederman luftreningstorn lösningen är det perfekta komplementet eller valet om källutsug inte är ett tillfredsställande alternativ där kanaler inte kan installeras, svetsning på stora föremål, i trånga utrymmen eller när capcapture vid källan inte är praktiskt. 

Brännbart damm

Trädamm är ett av de vanligaste brännbara dammsorterna som Nederman rutinmässigt tillhandahåller industriella dammuppsamlingslösningar för. Dammuppsamlare behöver inte bara effektivt avlägsna och filtrera damm, hela systemet måste utformas korrekt för att uppfylla ATEX- och NFPA-standarder för att skydda dina anställda och anläggningar. För att lära dig mer om dessa faror, se hantering av brännbart damm

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss

Våra produkter och lösningar

Vi har lång erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom insamling av explotionsfarligt damm. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

Mobil dammavskiljare med högvakuum FlexFilter högvakuumfilter för dammavskiljare Högvakuumfläkt Högvakuumenhet med rotpump Isolerventil CARZ

Ladda ner vår konceptbroschyr om explosionsfarligt damm

Download