Kompositbearbetning

Förbättra arbetsmiljön, optimera driftsäkerheten och säkerställ produktionen med Nedermans lösningar för kompositbearbetningsindustri.

Antalet produkter som tillverkas av kompositmaterial ökar kraftigt och omfattar allt från enkla föremål till avancerade komponenter. När dessa material bearbetas med t.ex. svarv, fräs eller slipmaskin frigörs potentiellt explosionsfarligt damm, partiklar och fibrer. Explosionsfarligt damm är ofta så pass fint att det följer med inandningsluften ned i lungorna – i synnerhet när det gäller glasfibermaterial. Dammet kan tränga in i huden och orsaka eksemliknande utslag. Smörjmedel och vätskor som används vid tillverkning av kompositmaterial genererar även organiska substanser och gaser som är farliga att inandas.

Lösningar för allt från enkla arbetsplatser till kompletta produktionslinjer

Nedermans produkter och lösningar täcker hela bredden av utsugsteknik inom låg- och högvakuum. Det omfattande produktsortimentet med dammavskiljare och utsug bygger på intensiv produktutveckling och avancerade designlösningar med fokus på användarvänlighet och lång livslängd. Nederman är en ledande leverantör av produkter och lösningar för punktutsug direkt vid källan för kompositbearbetning. Vi har erfarenhet av olika projekt över hela världen. Kunderna väljer Nederman eftersom vi har kompetensen och resurserna som krävs för att kunna erbjuda lösningar som säkerställer driften och produkternas kvalitet.

Eliminera riskerna direkt vid källan med lösningar från Nederman

Det mest effektiva sättet att minimera riskerna är att suga ut/avskilja farliga ämnen direkt där materialet bearbetas eller där riskämnena frigörs. Fungerar inte detta tillfredsställande kan både hälsa och produktkvalitet påverkas. Det kan även vara kritiskt för hela  tillverkningen. Avbrott i produktionen kan bli mycket kostsamt. För komponenter som exempelvis används i flygplan eller vindturbiner gäller nolltolerans för produktionsfel, annars skulle konsekvenserna kunna bli katastrofala. 

  • Förbättrar arbetsmiljön
  • Optimerar driften
  • Säkerställer produktionen

Våra produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar inom stoftavskiljare för kompositbearbetningsindustrier. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

 
Mobil dammavskiljare med högvakuum FlexFilter högvakuumfilter för dammavskiljare Högvakuumfläkt Högvakuumenhet med rotpump Isolerventil CARZ

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss