Livsmedelsproduktion

Enkel rengöring inom livsmedelsproduktion som uppfyller internationella hygienkrav

Nederman erbjuder produkter för användning i miljöer med extremt höga hygienkrav och uppfyller alla krav avseende explosionsfarligt damm och gaser.

Explosionsfarlig atmosfär – en potentiell risk

Explosionsfarligt damm genereras vid produktion eller bearbetning av livsmedel som t.ex. vetemjöl, torrsoppor, kryddor, smakämnen och socker. Dammet kan utgöra en säkerhetsrisk för både anläggningen och personalen. 

Håll arbetsplatsen ren 

Det första och viktigaste steget är att minimera mängden potentiellt explosionsfarligt damm genom att hålla arbetsplatsen städad och ren. Nederman erbjuder ett brett utbud av industriella rengöringslösningar, från lätta vakuumprodukter till tålig utrustning med hög kapacitet. 

Använd godkänd utrustning

Gnistor och statiska urladdningar kan utlösa explosioner. Riskerna kan minskas genom att använda maskiner och produktionsutrustning med inkapslade elektriska system och lämplig jordning. 
Nedermans ATEX-godkända utsugsarmar, fläktar och filter är specialkonstruerade för säker utsugning av explosionsfarligt damm, rökgas och ånga.

Minimera effekterna av en explosion

Riskerna och effekterna av en explosion kan minimeras genom att installera filtersystemet på ett säkert och korrekt sätt. Detta kan exempelvis uppnås genom att skärma av utrustningen eller installera den på tryggt avstånd från miljön där explosionsrisk föreligger. Nederman har lång erfarenhet av att leverera lämpliga lösningar. Dessa omfattar utsugsutrustning tillsammans med säkerhetsanordningar som förhindrar brandspridning och utbredda skador.

 

Våra produkter och lösningar

Vi har lång och gedigen erfarenhet och ett brett utbud av produkter och lösningar för ren luft i livsmedelsförädlingsmiljöer. Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning för dina behov hjälper våra experter dig.

Slangupprullare i rostfritt stål för luft och vatten Utsugsarm, Nex D Utsugsarm, Nex DX Utsugsarm, Nex S

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss