FilterBox

Flexibla och modulära mobila utsug för svetsrök och damm som tillgodoser de flesta behov i samband med svetsrök och icke-explosionsfarligt damm. Kan utrustas med tillbehör för specifika arbetsuppgifter. Kan användas som mobil enhet eller som fast installation.

FilterBox 10M
FilterBox 10M

Manuell filterrensning för lätta till medel applikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 10A
FilterBox 10A

Automatisk filterrensning för lätt till medelstor rökbelastning

Läs mer
FilterBox 10A NANO
FilterBox 10A NANO

Rengörs automatiskt för lätta till medelstora applikationer för damm och rök.

Läs mer
FilterBox 10A ePTFE
FilterBox 10A ePTFE

Automatisk rensning av filtret, för lättare damm- och rökapplikationer

Läs mer
FilterBox 12M
FilterBox 12M

Manuell filterrensning för tyngre applikationer inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 12A
FilterBox 12A

Automatisk filterrensning för medel till tyngre appliktioner inom stoft- eller rökbelastning

Läs mer
FilterBox 12A NANO
FilterBox 12A NANO

Rengörs automatiskt för medelstora till tyngre damm- och rökapplikationer

Läs mer
FilterBox 12A ePTFE
FilterBox 12A ePTFE

Automatisk rensning av filtret, för damm- och rökapplikationer

Läs mer
FilterBox Twin
FilterBox Twin

Automatisk eller manuell filterrensning för rök- & dammapplikationer

Läs mer
FilterBox Wall
FilterBox Wall

Automatisk eller manuell filterrensning för rök-& dammapplikationer

Läs mer