Säkerställ ditt filtreringssystems prestanda enkelt med vår branschspecifika digitala plattform

Nederman Insight ger dig mycket mer än ett luftreningslösning. Mycket mer än rådata. Vi ger dig viktiga insikter som hjälper dig att få ut mer av dina filteringslösningar, med mindre ansträngning och lägre kostnad.

Räkna med oss

Det kan vara bristen på systemöversikt. Eller höga energikostnader. Ni kanske saknar intern expertis eller brottas med driftstopp på grund av luftfiltreringsproblem. Ni kanske måste verifiera er miljöprestanda. Med mer än 75 års erfarenhet av luftfiltrering förstår vi era utmaningar med luftfiltrering och har utvecklat Nederman Insight för att supportera dig.

Agera nu och var steget före

 

Nya tider kräver nya tillvägagångssätt och det är precis vad Nederman Insight erbjuder. Att komma ombord tidigt ger dig en rad fördelar - på kort och lång sikt - som hjälper dig att komma framåt.

• Förstå din filtreringsprocess och börja köra ner TCO nu
• Samla in data och utveckla insikter som utgör en baslinje för framtida förbättringar
• Stöd din miljöstrategi genom att övervaka energianvändningen och minska förbrukningen
• Utrusta ingenjörer och operatörer att arbeta proaktivt med filteroptimering, oavsett var de befinner sig

Experter nära till hands

De bästa nyheterna är att du inte själv behöver vara expert för att dra nytta av alla våra luftfiltreringssystem. Våra egna applikationsexperter är här för att ge råd och stöd. Med prestandadata som laddas upp till molnet kan de diagnostisera problem utan att vara fysiskt närvarande. De kan helt enkelt granska data tillsammans med dina operatörer och beskriva den bästa åtgärden.

 

Slutsats

Nederman Insight ger dig förståelse för ditt filtreringssystem och möjlighet att förbättra dess prestanda. 

Tillgänglighet – du är alltid uppkopplad 

Kontroll – du får enkelt en systemöversikt samt anpassade varningar och larm 

Peace of mind –du kan fokusera på din kärnverksamhet

 

en smartare lösning

Idag erbjuder Nederman Insight tre kärnmoduler

Säkerställ ditt filtreringssystems prestanda enkelt med vår branschspecifika digitala plattform

Räkna med oss

Det kan vara bristen på systemöversikt. Eller höga energikostnader. Ni kanske saknar intern expertis eller brottas med driftstopp på grund av luftfiltreringsproblem. Ni kanske måste verifiera er miljöprestanda. Med mer än 75 års erfarenhet av luftfiltrering förstår vi era utmaningar med luftfiltrering och har utvecklat Nederman Insight för att supportera dig.