Fume Eliminator 860 – Ett nytt riktmärke för portabel rökutsugning

Utformad för förbättrad funktionalitet, bättre prestanda och högre säkerhet för svetspistoltillämpningar

Utsug av svetsrök och svetsrök direkt på svetspistolen ger viktiga fördelar jämfört med andra metoder för utsug av svetsrök. Genom att integrera utsugningsmunstycket med svetsbrännaren är utsugningen alltid tillgänglig och korrekt placerad för optimal utsugningseffektivitet, vilket gör att användaren inte kontinuerligt behöver flytta utsugningsanordningen. Fume Eliminator 860 är det bästa valet för mobil rökutsugning eftersom den är portabel – vilket är särskilt fördelaktigt i trånga arbetsutrymmen.

Produktfördelar:

  • Betydligt högre prestanda
  • Justerbart luftflöde
  • Autostart/-stopp med fast fördröjningstid
  • Förstärkt nanofiberfilter
  • Uppfyller ISO 21904

Effektökning och justerbar sugning 

Alla svetspistoler kräver ett annat utsugsflöde. Om luftflödet är för högt sugs skyddsgasen ut och äventyrar svetsens skyddsfunktion. Nya FE 860 är speciellt utvecklad för svetspistoltillämpningar. Nu har vi lagt till möjligheten att justera sugningen med ett vred på kontrollpanelen. Skalan gör det enkelt för användaren att lära sig vilka inställningar som är korrekta för den specifika svetspistolen och typen av svetsning och tryckgivaren styr automatiskt motorn för att upprätthålla önskat flöde när filtret mättas. När motorns maximala kapacitet har uppnåtts visar ett larm att filtret är fullt. Motorns ökade kapacitet, den nya 50-millimetersslangen och den förbättrade mekaniska utformningen som minskar läckaget innebär att prestandan förbättras med 50 % till 25 kPa och ett luftflöde på 180 m3/h. Resultatet är en enhet med längre filterlivslängd och som fungerar för mer krävande svetspistoltillämpningar.

Förstärkt nanofiberfilter och längre filterlivslängd

Högre effektivitet innebär renare luft. Vi ser nanofiber som det överlägsna valet av filtermaterial för engångsfilter idag, främst tack vare den höga effektivitet som erbjuds för att skydda användaren från submikronpartiklar. FE 860 är utrustad med ett högeffektivt F9/MERV 14 nanofiberfilter som också har förstärkts för att klara det högre trycket i de nya motorerna. Filtret är fortfarande 5,3 m 2 men filtrets livslängd har förbättrats jämfört med den gamla FE840/841 tack vare den förbättrade systemprestandan.

Det nya filtret kommer att vara helt bakåtkompatibelt, vilket gör att det även passar alla FE 840 och 841 och därmed ger alla användare möjlighet att uppgradera till ett effektivare filter med längre livslängd. 

Nanofiberfiltersticker

Säker utsugning på svetspistolen – uppfyller ISO 21904

ISO 21904 är den nya standarden som följer ISO 15012 (W3). Enligt den nya standarden krävs ett minimalt luftflöde och en minimal hastighet vid munstycket för att säkerställa att ångor sugs ut. Brännartillverkarna måste tillhandahålla data, en metod och utrustning för att mäta att flödet är korrekt.

Användaren måste varnas för alla typer av funktionsfel som resulterar i att tillräckligt luftflöde inte upprätthålls. För att skydda operatören har vi förbättrat funktionen enligt följande:

  • Övervakning av filterstatus via en tryckgivare – enheten varnar när filtret är cirka 85 % fullt och ett larm utlöses när det flöde som ställts in av användaren inte kan upprätthållas.
  • Filterpatron testad för effektivitetsklass W3, min. 99 %.
  • Förstärkt filterpatron med förbättrad struktur för att klara högre undertryck.

Gå till sidan Utsug monterat på svetspistolen och läs om vilka fördelar denna metod erbjuder.

 

FE860fumeeliminatorprodukt

Kontakta våra svetsrökexperter om du vill veta mer om Fume Eliminator 860.

Kontakta oss

Vi har lång erfarenhet av olika utmaningar i branschen och våra experter är mycket kunniga, hjälpsamma och professionella. Hos oss kan du känna dig trygg med att vi tar hand om dig och dina behov. Du är alltid välkommen att kontakta oss med allt från den lilla frågan till den mer komplicerade. Varmt välkommen till Nederman.

Här kan du kontakta oss