Avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Brand- och utryckningsstationer

Avgasutsugssystem med snabbkoppling för att snabbt och effektivt avlägsna gas och ångor.

Dieselavgaser förekommer på alla brand- och utryckningsstationer och genereras när en motor förbränner dieselbränsle. Avgaserna består av en komplex blandning av tusentals olika gaser och partiklar (sot) som innehåller en mängd giftiga luftföroreningar. Dessa omfattar många kända eller missänkt cancerframkallande föreningar (bensen, arsenik och formaldehyd). I avgaserna finns även andra skadliga föroreningar, bland annat kväveoxider. Upprepad exponering över tid är lika farligt som att utsättas för cigarettrök. Avgaserna sprids dessutom till delarna av byggnaden där brandmännen äter, sover och vistas. Det sätter sig även i kläderna. Studier visar att brandmän oftare drabbas av cancer än andra yrkesgrupper. Våra fordonsavgasutsug kan bidra till att få ner antalet som drabbas.

Brandbilar, ambulanser och andra utryckningsfordon måste alltid stå i beredskap för att kunna rycka ut så fort larmet går. Därför är Nedermans avgasutsugssystem med snabbkoppling idealiska för utryckningsfordon. Dessa system möjliggör hög utfartshastighet från stationen och bidrar till att säkert och effektivt avlägsna avgaser och ångor.

Nedermans avgasutsug för brand- och utryckningsstationer

Nederman har utvecklat marknadens säkraste och mest ergonomiska lösning  för brand- och utryckningsstationer. Från en och samma leverantör får du en heltäckande lösning, som med den senaste tekniken uppfyller de senaste branschstandarderna. Vi hjälper dig hela vägen från förstudie och planering till installation , service och underhåll. Med över 60 års erfarenhet och mer än 100 000 installationer i utryckningsstationer har vi unik expertis. 

  • Avgasutsug direkt på avgasröret
  • Enkel och ergonomisk anslutning av munstycken
  • Säker och automatisk frånkoppling av avgasmunstycken när fordon lämnar stationen
  • Snabb utfart från stationen

Oljespill och slangar i oreda på golvet är bara några av riskerna på brand- och utryckningsstationer. En effektiv arbetsplats med gott rykte är beroende av en säker, ren och välorganiserad station. Nederman erbjuder kompletta och kostnadseffektiva lösningar för utsug av fordonsavgaser samt verktygsmonterade utsug. Vi hjälper dig hela vägen från förstudie och planering, till installation, service och underhåll. Vi kan erbjuda ett avgasutsugssystem som passar dina specifika behov och ekonomi. 

Fördelar med Nedermans lösningar 

Säkra och ergonomiska arbetsplatser
Eliminera snubbelrisken från löst liggande slangar och kablar på verkstadsgolvet. Anslutningar till tryckluft, vatten, olja och ström finns alltid tillgängliga precis där de behövs. De är ur vägen när de inte används.

Renare och hälsosammare miljö
Avgaser, svetsrök, slipdamm osv. är hälsofarliga och minskar produktiviteten. Våra utsugslösningar avlägsnar dessa föroreningar direkt vid källan. 

Minskat slitage på utrustning
Skador på slangar och kablar orsakas oftast av mekaniskt slitage. Vi säkerställer att inga slangar eller kablar ligger kvar på golvet där de kan skadas av bilar och lastbilar. 


 

Kontakta oss