Industriell dammavskiljning

Dammavskiljarsystem för träbearbetning

Hantering av träavfall inom träbearbetningsindustri

Träbearbetning i form av sågning, hyvling osv. producerar stora mängder träspån och flis. Luftburet damm och fina partiklar är hälsofarliga och bör avlägsnas innan de når inandningsluften. Processer som genererar trädamm är sågning, slipning, och fräsning, m.fl. 

För att hantera de stora mängderna träspill på ett säkert och effektivt sätt har Nederman ett brett utbud av produkter och lösningar bestående av olika filtersystem, rör, fläktar, transportörer, silos och automatiserade kontrollsystem. Förutom god arbetsmiljö gör systemen det möjligt att återvinna restprodukterna, vilka representerar ett stort energivärde och därmed ekonomiskt värde. Omvandlade till pellets kan restprodukterna användas för egen energiproduktion eller säljas vidare som energiråvara.

Explosionsfarligt damm

Trädamm är en av de mest explosionsfarliga typerna av damm som Nederman rutinmässig levererar lösningar för. Dammavskiljare ska inte bara effektivt avlägsna och filtrera damm – hela systemet måste vara korrekt konstruerat för att uppfylla ATEX- och NFPA- standarder för att skydda både anläggningen och anställda. Läs mer om dessa risker i hantering av explosionsfarligt damm