Utsugning och hantering av träavfall inom träbearbetning

Lagar och föreskrifter för träbearbetningsindustri

Regler för explosionsfarligt damm - ATEX och NFPA - för ökad arbetsplatssäkerhet

Praktiskt taget alla arbetsplatser i världen, både nya och befintliga, måste följa reglerna för explosionsfarligt damm i  ATEX-direktivet eller  NFPA-standarderna . Arbetsgivare måste utvärdera och  klassificera arbetsmiljön för att kunna bedöma eventuella risker. Dessutom måste process- och produktionsutrustning uppfylla reglerna avseende tekniska och lagstadgade standarder. EU:s obligatoriska maskindirektiv gäller för alla maskiner som säljs på den europeiska marknaden och fastställer tillverkarens ansvar avseende explosionsskydd och minimering av effekterna av en eventuell explosion.

 Nederman erbjuder lösningar för hantering av explosionsfarligt damm som uppfyller både ATEX och NFPA

  • Filtrets motståndskraft mot explosionsartad förbränning med lämpliga säkerhetsanordningar har verifierats
  • Uppfyllelse av ATEX och NFPA säkerställs genom mottrycksventiler och isoleringsklaffar
  • Risken för spridning av en explosion kan minskas genom att installera säkerhetsutrustning såsom isolerventiler.
  • Fläktarna är ATEX-godkända för hantering av potentiellt explosionsfarligt damm