Utsugning och hantering av träavfall inom träbearbetning

Träspån

Effektiv hantering av överskottsmaterial är nödvändig för produktionsflödet och kan utgöra ett stort ekonomiskt tillskott till ditt företag.

Träavfall kan återvinnas för att tillverka andra produkter (t.ex. MDF-skivor) eller producera energi som biobränsle i form av pellets. Utsugning av trädamm är en viktig åtgärd för att förbättra luftkvaliteten på arbetsplatsen och närmiljön samt förbättra produktkvaliteten. Nedermans dammavskiljare är pålitliga, väldigt effektiva och billiga i drift. 

Välplanerade och effektiva anläggningar för hantering av träavfall har blivit en egen viktig nisch inom trädindustrin. Nederman är världsledande inom industriell luftfiltrering och har stor erfarenhet av alla typer av bearbetningsmetoder – från stora produktionsanläggningar till mindre verkstäder.

Våra lösningar används inom träbearbetning för att minska processernas miljöpåverkan och bidrar till att förbättra produktionsekonomin.