Nederman Insight för FlexPAK – smartare och uppkopplad

FlexPAK är marknadens ledande högvakuum-dammavskiljare som alltid har rätt kapacitet. Enheten avlägsnar damm i många slags miljöer, inklusive svetsrök, läkemedels- och livsmedelsdamm, komposit- och metalldamm, explosionsfarligt damm och metallspån osv. Systemet hanterar även tung rengöring och städning av verkstadslokaler, arbetsplatser och maskiner.

 

Nu har FlexPAK dessutom blivit ännu smartare med Nederman Insight 

 

Vi har utvecklat en molnbaserad IIoT-plattform specifikt för filtreringssystem. Den erbjuder realtidsvisualisering och övervakning av systemprestanda, inklusive specialanpassade dashboards, varningar och larm.

 

Alla data lagras säkert och är åtkomliga via webben och mobilenheter. Plattformen ger användaren möjlighet att optimera systemets prestanda, planera underhållet bättre och generera filtreringsrapporter.

 

Så kan Nederman Insight hjälpa dig

 

Fjärrövervakning: Kontrollera filtret på distans, antingen i eller utanför anläggningen. Få tillgång till filtreringssystemet när som helst och var som helst för att kunna fatta smarta och välgrundade beslut.

Prestandaoptimering: Historiska filterdata och trender hjälper till att förbättra prestandan och minimerar risken för oplanerade driftstopp.

 

*Industrial Internet of Things

 

Så fungerar systemet

 Insight HighVac illustration 

 
1       

Sensorer: Monterade runtom i FlexPAK-systemet, för övervakning av parametrar och funktioner såsom: Vakuumnivåer, EX-säkerhetskomponenter, temperaturer, tryckfall, nivåvakter i avfallsbehållare och tryckluft.

 

2

Kommunikationssats: En gateway levererar säker data till Nedermans Insight-moln i realtid så att systemet kan övervakas på distans.

 

3

Datalagring: Driftsdata lagras säkert i molnet och finns alltid tillgängliga.

 

4

Dashboards: Användarvänlig visualisering av FlexPAK-systemets prestanda.

 

                                                                   

FlexPAK och Nederman Insight

Alla verktyg och data som du behöver för att övervinna dagens driftsmässiga utmaningar.

 Driftsäkerhet 

Ökad driftsäkerhet

Vidta åtgärder innan systemet

stoppar eller blir ineffektivt. 

 Minskat underhåll 

Minskat oplanerat underhåll
Underhållet blir billigare när det kan
planeras.

 Livslängd

Ökar systemets livslängd

Snabbare åtgärder bidrar

till att öka produktens livslängd.

 

 Riskhantering

Ökad säkerhet för personal och lokaler

Snabba meddelanden om brand eller explosionsrisk

minskar risken för personskador och materiella skador.

 Prestanda

Prestandabevakning
Få värdefull information om hur
filtret fungerar

 Hållbarhet

Energieffektivitet

Ett system där alla komponenter fungerar som

de ska förbrukar i regel mindre energi.

                        

 

En gateway levererar säker data till Nedermans Insight-moln i realtid så att systemet kan övervakas på distans.

En gateway levererar säkert data till Nedermans Insight-moln i realtid så att systemet kan övervakas på distans.

En gateway levererar säkert data till Nedermans Insight-moln i realtid så att systemet kan övervakas på distans.

Användarvänlig visualisering av FlexPAK-systemets prestanda.