Säkerställ filtreringssystem prestanda med smidighet med hjälp av vår branschspecifika digital plattform

Nederman Insight ger dig mycket mer än ett filter. Mycket mer än rådata. Vi ger dig viktiga insikter som hjälper dig att få ut mer av dina filter, med mindre ansträngning och lägre kostnad.

Räkna med oss

Det kan vara bristen på systemöversikt. Eller höga energikostnader. Du kanske saknar intern expertis eller kämpar med stillestånd på grund av luftfiltreringsproblem. Du kanske måste verifiera din miljöprestanda. Med mer än 70 års erfarenhet av luftfiltrering förstår vi problem med luftfiltrering och har utvecklat Nederman Insight för att hjälpa dig ta itu med dem.

Aggera nu och var steget före

Nya tider kräver nya tillvägagångssätt och det är precis vad Nederman Insight erbjuder. Att komma ombord tidigt ger dig en rad fördelar - på kort och lång sikt - som hjälper dig att komma framåt.

• Förstå din filtreringsprocess och börja köra ner TCO nu
• Samla in data och utveckla insikter som utgör en baslinje för framtida förbättringar
• Stöd din miljöstrategi genom att övervaka energianvändningen och minska förbrukningen
• Utrusta ingenjörer och operatörer att arbeta proaktivt med filteroptimering, oavsett var de befinner sig

Experter nära till hands

De bästa nyheterna är att du inte själv behöver vara expert för att dra nytta av alla våra luftfiltreringssystem. Våra egna applikationsexperter är här för att ge råd och stöd. Med prestandadata som laddas upp till molnet kan de diagnostisera problem utan att vara fysiskt närvarande. De kan helt enkelt granska data tillsammans med dina operatörer och beskriva den bästa åtgärden.

en smartare lösning

Idag erbjuder Nederman Insight tre kärnmoduler

Kontakta oss