KS hetgaskylare

Värmeväxlare av kassettyp med förvärmning av kylluft på upp till 590 grader C (1,100F)

Kylluften måste förvärmas om det finns risk för att kylelementens temperatur understiger syradaggpunkten vid kylning av varma processgaser. Nederman har därför utvecklat KU-kylaren av kassettyp speciellt för kylning av sådana gaser.

•Automatiskt rengöringssystem för klibbigt damm
•Alla element är åtkomliga från catwalken
•Möjlighet att förvärma kylluften för att eliminera kondenseringsproblem
•Diskret och kompakt
•Inga vätskor behövs
•Val av självrengöring
•Anpassningsbar
•Tar liten plats
•Helautomatisk drift

KS 520

ArtNo: KS520