471A

Sugare med förseparering

Nedermans 471A Industriell sugare har ett dubbelbehållarsystem för fast installation med inbyggd ram. Försedd med föravskiljare för separation av exempelvis blästermedel från damm i uppsuget material. Monterad på silo för lagring av material. Dammet avskiljs i NCF (candlefilter) filtret och samlas upp i en behållare. Filtret rengörs automatiskt när systemet stängs av, eller kan göras automatiskt genom installation av ett timerstyrsystem. Kraftig vakuumenhet för uppsamling av material över långa sträckor. Lämplig för insamling av blandat damm och granulerat material.

  • Renssystem för återanvändningsbart grit
  • Separerar damm från återanvändbart blästermedel.
  • Hög vakuum- och sugkapacitet

Teknisk data
Applikation Stoft, Grus, Granulat, Spån
Cerifikat CE
Volym stoftbehållare (l) 89 l cyklonisk silo + 67 l stofttunna
Filterarea (m2) 1,6
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Installation Utomhus, Inomhus
Tryckluftsbehov 3,0 Nm³/min
Levereras med slang Nej
Filtermaterial Vyon
Typ av filter Stavfilter
Max luftflöde (m3/h) 342
Max vaccum (kPa) -52
Antal filter 70
Ljudnivå (dB(A)) 75,5
Slangtyp Ingen
Vikt (kg) 165